Vil du annonsere i Gravplassen?

Kontakt:

A2 Media v/Ann Kristin Haugen
Tlf. 418 12 132
e-post: ann-kristin@a2media.no

Gravplassen kommer ut fire ganger i året, og er et fagblad for dem som administrerer, drifter og planlegger gravplasser og krematorier.

Gravplassen tilbyr annonsering både på nett og papir.

Utgiver er Norsk forening for gravplasskultur. Du kan lese mer om bladet her.

All relevant informasjon om annonsering finner du i vår medieplan.