Om fagbladet Gravplassen

Redaktør: Maren Andrea Rønning

Redaksjonsutvalg: Johannes Sørhaug, Per Øyvind Eriksen, Magne Krossøy Heum, Åse Skrøvset, Synnøve Haugstad Sira

Design: ETN Grafisk

Opplag: 1100

Kontakt: maren.ronning@gravplasskultur.no/95839968

Gravplassen kommer ut fire ganger i året, og er et fagblad for dem som administrerer, drifter og planlegger gravplasser og krematorier.

Vi har aktuelt stoff om alle sider ved gravplassforvaltningen, inkludert den praktiske driften av norske gravplasser og krematorier.

Utgiver er Norsk forening for gravplasskultur – en ideel og uavhengig forening som søker å fremme god gravplasskultur, og bidra til formålstjenlige rammebetingelser for gravplasser og krematorier. Abonnement på Gravplassen er inkludert i medlemskap i foreningen.

Første utgave av fagbladet kom i 1970. Bladet het da Kirkegårdskultur.

Enkeltutgaver av blad kan bestilles her.

Illustrasjon design/ETN Grafisk