Årets beste livssynsåpne seremonirom

Fra magasinet
Eidanger seremonibygg i Porsgrunn vant prisen for årets beste livssynsåpne seremonirom under Gravplassforeningens fagdager i Tromsø.
Seremonisalen er utsmykket med verket “sanntid” av kunstner Anne Stabel. Foto: Arild Sannes

Prisen ble delt ut på fagdagenes siste dag til stor applaus fra en fullsatt sal. Avtroppende styremedlem og jurymedlem Anne-Mette Bamle overrakte diplomet og ti tusen kroner til en fornøyd Johannes Sørhaug, kirkesjef i Porsgrunn.

Årets valg av tema gjenspeilet det stadig økende behovet for fleksible seremonirom som kan benyttes av alle, uavhengig av tro og livssyn. Juryen la vekt på estetisk utforming, brukervennlige løsninger og at alle former for gravferdsseremonier skal kunne gjennomføres på en verdig måte.

Hederlig omtale gikk til Notodden kapell i Telemark, som juryen mente har skapt en «brukervennlig og funksjonell løsning» som bidrar til bærekraft og verdige gravferder.

Foruten Bamle, besto juryen av Tove Frøvoll Thoresen fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Ruth Hauge Bjørneseth, landskapsarkitekt hos Asplan Viak og 1. vara i Gravplassforeningens styre.

Johannes Sørhaug, kirkesjef i Porsgrunn, mottok prisen for beste livssynsåpne seremonirom fra jurymedlem Anne-Mette Bamle. Foto: Anlov Peter Mathiesen
Eidanger seremonibygg er plassert på Eidanger kirkegård 3 kilometer utenfor Porsgrunn sentrum. Foto: Arild Sannes
Bygget har fått sin plass i et skjermet skogsholt sentralt plassert på den historierike kirkegården. Foto: Arild Sannes
Himlingen i seremonirommet er bygget av en buet, hvit gipshimling. Buenes utforming hjelper spredningen av overlys ned i salen. Foto: Arild Sannes
Det er ikke benyttet noen form for symbolikk på bygget utover den kunstneriske utsmykningen. Seremonirommet er utsmykket med verket “sann tid” av kunstner Anne Stabel. Foto: Arild Sannes

Kriterier

De generelle kriteriene for prisen er brukeropplevelse, nyskapning og bærekraft.

Spesifikke kriterier for årets pris:

  • Ha god estetisk utforming og høy kvalitet i materialbruken.
  • Ha funksjonelle og brukervennlige løsninger.
  • Oppleves som inkluderende og livssynsåpent i utforming og utsmykning.
  • Være tilpasset slik at ulike tros- og livssynssamfunns gravferdsseremonier, samt gravferdsseremoni som ikke er knyttet til ett bestemt livssyn, kan gjennomføres på en verdig måte.
  • Ha gode løsninger for variasjon i symbolbruk, eksempelvis flyttbare religiøse symboler.
  • Ved endringer av eldre bygg er kulturminneverdier godt ivaretatt.

Les mer om prisen og tidligere vinnere på gravplasskultur.no

Anlov Peter Mathiesen

Lignende saker

Nytt styre i Gravplassforeningen

Fagfeltet trenger en tydelig Gravplassforening som sikrer at de viktige debattene blir tatt, mener Magne Hustavenes.

Vil kåre landets beste livssynsåpne seremonirom

Gravplassforeningen har valgt livssynsåpne seremonirom som tema for prisen “årets beste”. Prisen deles ut på fagdagene 5. - 7. september i Tromsø. Frist for å melde seg på er 1. mai.

Vestre gravlund er vinneren av årets pris

Under Gravplassforeningens fagdager i Oslo ble prisen for årets beste delt ut. Tema i år var vegetasjonsbruk på gravplassen og vinneren ble Vestre gravlund i Oslo