Ny redaktør for Gravplassen

Fra magasinet
Maren Rønning er ny redaktør for Gravplassen. Tiden var moden for endringer, skriver styreleder Johannes Sørhaug.

Alf Bergin har vært redaktør for fagbladet Gravplassen siden 2001. Før sommeren besluttet styret i Gravplassforeningen å si opp avtalen med Bergin og hans frilandsbyrå Svart-på-kvitt, som i 21 år har hatt ansvaret for produksjon av fagbladet. Det var en vanskelig, men nødvendig beslutning.

Bergin har gjort en flott jobb som redaktør for Gravplassen. Han har vært kreativ, innovativ og en god samarbeidspartner. Han har også gjort en iherdig innsats med å etablere bladet nettside. Her har han maktet å gjøre fagfeltet tilgjengelig og samfunnsaktuelt. For det er vi svært takknemlige. Så til Alf Bergin: tusen takk for din innsats som redaktør gjennom to tiår!

Samtidig så styret at tiden var moden for endringer, og bestemte at foreningens rådgiver skulle gå inn som ny redaktør, med virkning fra 1. januar 2023. Beslutningen hviler på en helhetsvurdering av foreningens ressursbruk sett opp mot driften av fagbladet og bladets nettside.

Gravplassforeningen er en liten organisasjon med begrensede ressurser. Det er styrets ansvar å forvalte ressursene slik at foreningen kan vokse og trives også i tiden fremover. Rådgiverstillingen var først en innleid tjeneste fra KA (Kirkens arbeidsgiverorganisasjon), og fra 2018 en deltidsstilling med Gravplassforeningen som arbeidsgiver. Med omorganiseringen får vi en stab med to hele stillinger og sikrer med det en tryggere fremtid – både for foreningen, for fagbladet og for de ansatte.

Gravplassforeningens rådgiver har også fordelen av å jobbe tett på fagfeltet og være i kontakt med både Gravplassforeningens medlemmer og sentrale aktører på gravplassfeltet i ulike fora. Noe som gir god oversikt over hvilke spørsmål og tema som til enhver tid er aktuelle å belyse. Vi tror redaktørens nærhet til feltet vil være en styrke for fagbladet fremover.

Alf Bergin ba om å bli fritatt fra å produsere den siste utgaven av Gravplassen i 2022 (nr. 4-22). Noe som medførte at høstutgaven ble den siste i fjor. Frem til mars 2023 vil vi derfor bruke bladets nettside til å publisere saker og holde medlemmer oppdatert på foreningens arbeid.

Redaksjonsutvalget vil samtidig benytte anledningen til å gjennomgå og vurdere bladets profil, form og innhold. Hva gjør vi bra og hva kan bli bedre? Målsetningen er å lage et blad som oppleves som faglig relevant, oppdatert og interessant – kort sagt: et best mulig blad for foreningens medlemmer.

Johannes Sørhaug
Styreleder
Gravplassforeningen

Lignende saker

Vil ikke lenger tilby kalking av graver

Franzefoss Minerals melder at tjenesten nedlegges fra januar 2023.

Oppdatert bladdrakt og ny nettside

Fagbladet Gravplassen har fått ny nettside og visuell profil. I mars kommer også papirutgaven i ny drakt.

Egnet jord til kistegraver. Nå vet vi mer.

Det er et kjent problem på gravplasser i Norge at nedbrytning ofte er ufullstendig. Selv etter mange år er det lite som har skjedd. I de verste tilfellene kunne etterlatte gjenkjent vedkommende selv etter mange tiår tilbrakt i gravplassjord.

Siste nytt om digital gravferdsmelding

Digitalisering av offentlig sektor skal gi en enklere hverdag for innbyggere, for næringsliv og for frivillig sektor. Tjenestene skal bli bedre. Ressursbruken i offentlig sektor skal bli mer effektiv. Produktiviteten i samfunnet skal øke