Velkommen til "nye" Gravplassen

Fra magasinet
Det er en stor ære å ta over som redaktør for Gravplassen – et blad som er inne i sin 53. årgang og som har blitt gitt ut av Gravplassforeningen siden 1970.

Redaksjonsutvalget har jobbet hardt med relanseringen av bladet. I løpet av det siste I løpet av det siste halvåret har vi fått utarbeidet nytt design, og gått gjennom og vurdert bladet faste spalter og faglige profil. Mye er som før og vil være gjenkjennbart, men vi har også gjort noen endringer. Spesielt gøy er det at vi har klart å levere et blad på 40 sider, det er faktisk ny rekord.

Et mål for meg som redaktør er å få inn flere stemmer, perspektiver og skribenter i bladet. Her er vi godt på vei, men fremover ønsker vi at enda flere skal få komme til orde med sin kunnskap og erfaring. Bidrag fra dere lesere, enten dere ønsker å skrive selv eller tipse oss om saker vi bør ta opp, er varmt velkomne!

Dette første nummeret har vi valgt å gi stor plass til étt enkelt tema, nemlig gjenbruk av gravminner. Gjenbruk er viktig i et klima- og miljøperspektiv, men også et kulturminnetiltak som kan sikre at både historiske miljøer på gravplassene og norske håndverkstradisjoner blir bevart for ettertiden.

Jeg håper at temaartiklene kan være til inspirasjon slik at flere velger å legge til rette for gjenbruksgravminner på landets gravplasser. Også håper jeg det «nye» bladet vil falle i smak.

God lesning!

Lignende saker

Verdien av å møtes

Gravplassforeningen gjennomførte nylig fagdagene, som er vårt største årlige arrangement. Denne gangen gikk turen til Tromsø og temaet som skulle belyses var livssynsåpenhet.

Takk for meg!

Denne spalten er litt vemodig å skrive. Etter 5 år i Gravplassforeningen har jeg fått meg ny jobb, så dette blir det siste nummeret av Gravplassen med meg som redaktør.

Nye stemmer og et viktig samfunnsoppdrag

Det er ikke til å stikke under en stol av gjennomsnittsalderen for dem som jobber med gravplass er relativt høy. Misforstå meg rett, erfaring er viktig og skal verdsettes. Men innimellom trenger vi også de nye friske perspektivene på det vi jobber med.

Evig og uforanderlig?

Gravplassen kan synes evig og uforanderlig, men sannheten er at den er i stadig endring.