Velkommen til fagdager i Tromsø

Fra magasinet
Gravplassforeningens fagdager har livssynsåpenhet som tema og byr på en rekke spennende foredrag og et bredt spekter av foredragsholdere.
Britiske krigsgraver på Tromsø Gravlund. Foto: Gravplassmyndigheten i Tromsø

– Styret i Gravplassforeningen er stolte av å kunne presentere et tema som vi opplever engasjerer og som vi anser som viktig. I et stadig mer sekulært og religiøst mangfoldig samfunn er det viktig at gravplassforvaltningene er bevisst sitt ansvar ved å opptre livssynsåpent. Skal man også i fremtiden få tillitt fra politikerne våre til denne samfunnsviktige funksjonen må man ha en reflektert holdning til rollen og skille klart mellom det som tilhører kirken og det som tilhører gravplass, eller krematoriumsdrift, sier Jørgen Forøy, gravlund- og krematoriumssjef i Tromsø og medlem i programkomiteen.

Fagdager 2023

Tid: 5. - 7. september
Sted: Tromsø
Tema: livssynsåpenhet
Påmelding og program: gravplasskultur.no
Frist for tidlig ute-pris: 30. juni

Programpostene spenner fra ulike trossamfunns erfaringer i møte med norsk gravplassforvaltning til bakgrunnen for gravplassloven, religiøse symboler i nye og historiske anlegg – til refleksjon rundt hvordan man kommuniserer som livssynsåpen forvaltning. Har vi for eksempel hjemmesider som gjenspeiler åpenhet i praksis?

Også dialogmøtene blir viet oppmerksomhet. Disse skal være møtestedet mellom lokal gravplassmyndighet og trossamfunnene som er virksomme på stedet. Men hvor godt fungerer egentlig denne løsningen? Det inviteres til paneldebatt der både de som har gode og de som har mindre gode erfaringer med dialogmøtene, får komme til orde. 

Befaringen inkluderer omvisning i kapellet på Tromsø gravlund. Foto: Gravplassmyndigheten i Tromsø.

Livssynsåpne seremonirom er et annet viktig tema som programkomiteen har ønsket å belyse. Ikke alle kommuner har livssynsåpne seremonirom, men mange opplever nok et økt press om å måtte tilby dette. Er dette forvaltningene sitt ansvar, eller noe som kan overlates til kommersielle krefter? Vi får prosjektpresentasjoner av nybygde Eidanger seremonibygg i Porsgrunn, rehabiliteringen av kapellet på Notodden gravlund, og presentasjon av Hedersalen – et livssynsåpent seremonibygg som driftes og eies av Svanholm begravelsesbyrå i Trondheim.

Befaringen går til Sandnessund- og Tromsø gravlund. Begge har livssynsåpne seremonirom. Det blir også tid til å besøke Tromsø krematorium, som er det nyeste krematoriet vi har i Norge.

Forøy og resten av styret i Gravplassforeningen håper så mange som mulig tar turen til Tromsø i september.  

– Tromsø er byen å besøke denne høsten enten man liker rypejakt, bærplukking eller enda viktigere, godt faglig påfyll som igjen skal gi enda bedre gravplassforvaltinger.

Se hele programmet her.

Lignende saker

Tallenes tale er klar

Utviklingen i kremasjonsprosenten er mer enn en spennende graf. Den er først og fremst et uttrykk for summen av enkeltinnbyggerens valg og preferanser i møte med egen og næres død.

Stor vekst i antall navnete minnelunder

Det etableres stadig flere navnete minnelunder. Det opplyser statsforvalteren som etter gravplassloven skal godkjenne minnelunder og annen «vesentlig endring» av gravplass.

Slik lager Lillestrøm grønne gravplasser

De kjører elektrisk og monterer solceller. Det vanskeligste for gravplassforvaltningen i Lillestrøm er likevel å få folk flest til å sortere riktig.

Nordisk gravferdskongress åpen for alle

Grav Norden arrangeres i Norge i månedsskiftet mai-juni, og kongressen er åpen for alle.

Navneflytting til minnelund og urnevegg

Barne- og familiedepartementet gjorde 23. mars endringer i gravplassforskriftens bestemmelser om navneflytting (ofte kalt
«symbolsk flytting»).

Kompostering av døde i Sverige?

SKKF (Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund) har vært på studiereise til USA for å lære mer om kompostering som alternativ nedbrytningsform.