Slik lager Lillestrøm grønne gravplasser

Fra magasinet
De kjører elektrisk og monterer solceller. Det vanskeligste for gravplassforvaltningen i Lillestrøm er likevel å få folk flest til å sortere riktig.
Er du medlem og har registrert bruker? Logg inn her.

Få full tilgang til artikkelen

For å lese den artikkelen må du være medlem i Gravplassforeningen eller jobbe i en organisasjon som er medlem.
Bli medlem
Medlem, men ikke registrert bruker på nettstedet? Registrer bruker

Lignende saker

Tallenes tale er klar

Utviklingen i kremasjonsprosenten er mer enn en spennende graf. Den er først og fremst et uttrykk for summen av enkeltinnbyggerens valg og preferanser i møte med egen og næres død.

Pappkiste godkjent – pil kan bli neste

SKU (Standardiseringsutvalget for kister og urner) har godkjent pappkiste til bruk i Norge. Utvalget forventer nå at de får inn søknader om pilkister også.
Bilde av en flettet kiste med blomsteroppsats på

Nordisk gravferdskongress åpen for alle

Grav Norden arrangeres i Norge i månedsskiftet mai-juni, og kongressen er åpen for alle.

Navneflytting til minnelund og urnevegg

Barne- og familiedepartementet gjorde 23. mars endringer i gravplassforskriftens bestemmelser om navneflytting (ofte kalt
«symbolsk flytting»).

Kompostering av døde i Sverige?

SKKF (Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund) har vært på studiereise til USA for å lære mer om kompostering som alternativ nedbrytningsform.

Nytt fra SKU

Kartongurner er mye brukt i både Sverige og Finland, men foreløpig lite i Norge.