Pappkiste godkjent – pil kan bli neste

Fra magasinet
SKU (Standardiseringsutvalget for kister og urner) har godkjent pappkiste til bruk i Norge. Utvalget forventer nå at de får inn søknader om pilkister også.

SKU har godkjent én pappkiste. – Den danske Orbit-kisten ble godkjent etter en ganske nitid test, forteller Carsten Furuseth. Han leder standardiseringsutvalget for kister og urner.

Furuseth understreker at utvalget ikke sier ja eller nei til kister, men sjekker og eventuelt anbefaler de kistene som importører og produsenter ønsker å selge i Norge.

Det er heller ikke slik at nye kister får store markedsandeler: Fortsatt velger folk tradisjonelle kister av bearbeidet tre, sier han. Det siste som SKU har fått henvendelser om, er kister av flettet pil. – Vi har ikke fått konkrete søknader ennå – bare uformelle henvendelser, sier han.

Bilde av en flettet kiste med blomsteroppsats på
FLETTET. Standardiseringsutvalget har fått spørsmål fra noen som vurderer å ta i bruk flettede kister i Norge.

Lignende saker

Tallenes tale er klar

Utviklingen i kremasjonsprosenten er mer enn en spennende graf. Den er først og fremst et uttrykk for summen av enkeltinnbyggerens valg og preferanser i møte med egen og næres død.

Stor vekst i antall navnete minnelunder

Det etableres stadig flere navnete minnelunder. Det opplyser statsforvalteren som etter gravplassloven skal godkjenne minnelunder og annen «vesentlig endring» av gravplass.

Slik lager Lillestrøm grønne gravplasser

De kjører elektrisk og monterer solceller. Det vanskeligste for gravplassforvaltningen i Lillestrøm er likevel å få folk flest til å sortere riktig.

Nordisk gravferdskongress åpen for alle

Grav Norden arrangeres i Norge i månedsskiftet mai-juni, og kongressen er åpen for alle.

Navneflytting til minnelund og urnevegg

Barne- og familiedepartementet gjorde 23. mars endringer i gravplassforskriftens bestemmelser om navneflytting (ofte kalt
«symbolsk flytting»).

Må kutte, og det går ut over stillingene

Når gravplassene må kutte, er det nødt til å gå ut over stillingene. – Det er dét som gir utslag, sier kirkeverge Sigrid Kobro Stensrød i Larvik.
Bilde av Magne Krossøy Heum og Sigrid Kobro Stensrød på gravplassen