Navneflytting til minnelund og urnevegg

Fra magasinet
Barne- og familiedepartementet gjorde 23. mars endringer i gravplassforskriftens bestemmelser om navneflytting (ofte kalt
«symbolsk flytting»).
Er du medlem og har registrert bruker? Logg inn her.

Få full tilgang til artikkelen

For å lese den artikkelen må du være medlem i Gravplassforeningen eller jobbe i en organisasjon som er medlem.
Bli medlem
Medlem, men ikke registrert bruker på nettstedet? Registrer bruker

Lignende saker

Universell utforming

Hvilke regler gjelder og hvor finnes det veiledning om universell utforming?

Næringsvirksomhet på gravplassen

Hvordan skal gravplassmyndigheten forholde seg til de som ønsker å drive næringsvirksomhet gjennom å yte tjenester for den som er ansvarlig for grav eller fester?

Lokale gravplassvedtekter

Av gravplassloven § 21 følger det at gravplassmyndigheten fastsetter vedtektene for gravplasser. Vedtektene skal godkjennes av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark før vedtektene kunngjøres og trer i kraft.

Kulturminner på gravplassen

Hvilke regler gjelder?

Krematoriene mangler nasjonal styringsstruktur

– Hovedproblemet er at det ikke er en rettighet å bli kremert. Det er heller ingen som har plikt til å sørge for at
du kan bli kremert. Plikten til å bygge krematorier må plasseres offentlig, mener Bjarne Kjeldsen i Fagforbundet.

Kirke med gravplass, gravplass med kirke

Hvordan får vi tiltak som gjelder både kirke og gravplass avklart på en forutsigelig og enkel måte?