Veas kurshøst

Fra magasinet
Vea - Norges grønne fagskole - holder flere kurs i høst som kan være interessante for flere. I tillegg til bransjerettede kurs, tilbyr Vea også høyere yrkesfaglig utdanning innen fagene gartner, anleggsgartner, anlegg, interiør, blomsterdekoratør og mange andre håndverksfag.

Aktuelle kurs for gravplassen

Vea får spørsmål fra flere som jobber på gravplassen om sine kurs. Vi deler derfor info på Gravplassens nettside, kanskje er dette noe for deg? Vi nevner blant annet kurs innen overvannstiltak, blomstereng, skjøtsel av blomstereng og stauder, busker og mindre trær i grøntanlegg.

Les mer om kurshøsten og de ulike kursene hos Vea her.

Kari Anne Flaa

Lignende saker

"Fra innsikt til utsikt" - En studentoppgave fra NMBU

Iver Lysfoss Skjeggestad har store visjoner for Moss kirkegård.

Universelt utformet port

Fra Fagus spørsmålsbank: Om universelt utformet port for inngang til gravplassen.
Logo Fagus

Studentenes visjon for Moss

Moss kirkegård blir ikke bare sett på som et hvilested for de avdøde, men også som et verdifullt grøntområde som gir liv til byens landskap.
Tegning av siktakse og navnet minnelund

Stor vekst i antall navnete minnelunder

Det etableres stadig flere navnete minnelunder. Det opplyser statsforvalteren som etter gravplassloven skal godkjenne minnelunder og annen «vesentlig endring» av gravplass.

Slik lager Lillestrøm grønne gravplasser

De kjører elektrisk og monterer solceller. Det vanskeligste for gravplassforvaltningen i Lillestrøm er likevel å få folk flest til å sortere riktig.

Sandnes kirkegård i Alstahaug

Sandnes kirkegård ligger vakkert til i et åpent landskap på Sandnes i Alstahaug kommune i Nordland. Går vi tilbake i tid lå Sandnes gård i dette området, et gudehov.