Vestre gravlund er vinneren av årets pris

Fra magasinet
Under Gravplassforeningens fagdager i Oslo ble prisen for årets beste delt ut. Tema i år var vegetasjonsbruk på gravplassen og vinneren ble Vestre gravlund i Oslo
Stolte vinnere mottar årets pris. Fra venstre gartner og fagarbeider Magnus Gommerud Nielsen, seksjonsleder Sten Arne Skulbru, assisterende seksjonsleder Søren Jakobsen, fagarbeider og gartner Majeed Hashemi

Årets beste

Prisen for å fremme norsk gravplasskultur ble stiftet I 2018. Hvert år vedtar styret i Gravplassforeningen ett nytt tema. Tidligere vinnere er:

  • 2021: Driftsbygning med driftsareal. Vinner Voie gravplass, Kristiansand.
  • 2020: Gravplassens inngjerding og porter. Vinner Enebakk for granhekken på Enebakk kirkegård.
  • 2019: Navnet minnelund. Vinner Alstadhaug i Levanger.
  • 2018: Nettsider. Vinner Sandnes kommune.

Vestre gravlund har et stort artsmangfold, og med gjennomtenkt og god forvaltning og skjøtsel har dette historiske anlegget ivaretatt arven og samtidig bidratt med nytenking og bærekraftig utvikling, sa Ingrid Klingberg som delte ut prisen.

Gravplassforeningens årlige pris går til tiltak som hever kvaliteten og bringer nyskapning inn i norsk gravplasskultur. Årets kriterier la blant annet vekt på at man skulle ha en god helhetstanke rundt vegetasjonsbruk for hele gravplassen, at det skulle være variasjon i vegetasjonsbruken, at skjøtselen er god og at man har tiltak som øker det biologiske mangfoldet.

Vestre gravlund utmerker seg med sitt fokus på miljø og artsmangfold. Juryen fremhever at flere av de ettårige beplantningene er byttet ut med staudebeplantning og reduserer med dette både plastavfall, vanningsbehov og skjøtselsbehov. Det er i tillegg anlagt flere blomsterenger og det er satt tidligblomstrende løk for å støtte opp under pollinerende insekter, – også de som våkner ekstra tidlig på våren.

Også trærne er en del av helhetstanken på Vestre gravlund. Trærne utgjør en stor del av gravlundens karakter, og de forskjellige treslagene som utgjør alléene på gravplassen er med på å gi variasjon i de ulike delene av anlegget. Man har vært opptatt av å ta vare på trærne helt frem til de er døde, og feller ikke trær med mindre de utgjør en fare for omgivelsene. I løpet av de siste årene har alléer også blitt erstattet og nyplantet.

Trær i forskjellige livsfaser speiler også livet og døden på en symbolsk måte nettopp på en gravplass. Ved felling av døde trær legger de gjerne stammene ned i landskapet slik at nedbrytningen kan skje på stedet til glede for blant annet insekter, sier juryen i sin bedømmelse.

Det var et høyt nivå på bidragene til årets konkurranse. 2. plassen gikk til Tiller gravlund i Trondheim.

Du kan lese hele juryens begrunnelse for både 1. og 2. plass på Gravplassforeningens nettside.

Maren Rønning
Redaktør

Lignende saker

Vil kåre landets beste livssynsåpne seremonirom

Gravplassforeningen har valgt livssynsåpne seremonirom som tema for prisen “årets beste”. Prisen deles ut på fagdagene 5. - 7. september i Tromsø. Frist for å melde seg på er 1. mai.

Nytt styre i Gravplassforeningen

Fagfeltet trenger en tydelig Gravplassforening som sikrer at de viktige debattene blir tatt, mener Magne Hustavenes.

Årets beste livssynsåpne seremonirom

Eidanger seremonibygg i Porsgrunn vant prisen for årets beste livssynsåpne seremonirom under Gravplassforeningens fagdager i Tromsø.