Vil kåre landets beste livssynsåpne seremonirom

Fra magasinet
Gravplassforeningen har valgt livssynsåpne seremonirom som tema for prisen “årets beste”. Prisen deles ut på fagdagene 5. - 7. september i Tromsø. Frist for å melde seg på er 1. mai.
Illustrasjonsfoto: “Fornemmelse av vinter”. Notodden kapell fra 1949 har fått ny livssynsåpen utsmykning. Kunstner er Merete Løndal. Foto: Merete Løndal

Norge er blitt et mangfoldig og stadig mer sekulært samfunn. Dette medfører et voksende behov for vakre og velfungerende seremonirom som kan brukes av alle – uavhengig av tro og livssyn.

Gravplassforeningen ønsker å rette fokus mot dette og har valgt livssynsåpne seremoni som tema for sin pris "årets beste" i 2023.

Livssynsåpne seremonirom kan være nybygde spesifikt til dette formålet, eller det kan være eldre gravkapell eller andre typer bygg som er tilpasset slik at de kan fylle funksjonen.

Selv om tilgangen på livssynsåpne seremonirom er mangelvare mange steder, kanskje særlig i distriktene, er vi sikre på at det også finnes mange gode eksempler der ute. Og vi gleder oss til å se dem!

Juryens kriterier

Juryen vil legge vekt på at seremonirommet har god estetisk utforming og høy kvalitet i materialbruken, samt funksjonelle og brukervennlige løsninger.

Ulike tros- og livssynssamfunns gravferdsseremonier skal kunne gjennomføres på en verdig måte. Det samme gjelder gravferd som ikke er knyttet til et bestemt livssyn.

Seremonirommet bør oppleves som inkluderende og livsynsåpent i utforming og utsmykning – både innvendig og utvendig. I dette ligger det at religiøse symboler ikke er fremtredende, eller kan skjules på en hensiktsmessig måte.

Juryen vil også legge vekt på at kulturminner er godt ivaretatt der dette er aktuelt.

Du kan lese mer om alle kriteriene og krav til innsendt materiale på Gravplassforeningens hjemmeside.

Heder og ære til vinneren

I tillegg til heder og ære får vinneren en diplom og 10 000 kr. Frist for å sende inn forslag er 1. mai.

Prisen vil deles ut på Gravplassforeningens fagdager 5. – 7. september i Tromsø. Tema for fagdagene skal være livssynsåpenhet. Programmet er under utarbeidelse. Mer informasjon kommer!

Maren Rønning
Redaktør

Lignende saker

Rekordmange deltagere på krematoriefagdagene

30. nov. til 1. des. inviterte Krematorienettverket til fagdager i Trondheim. Deltagerlisten talte 89 hoder. Det er rekord for andre år på rad.

Nytt styre i Gravplassforeningen

Fagfeltet trenger en tydelig Gravplassforening som sikrer at de viktige debattene blir tatt, mener Magne Hustavenes.

Nye tider

Endelig kommer Gravplassen ut til dere alle. Som kjent gjorde styret en relativt stor endring i måten å produsere og utgi bladet på sist år. Vi benyttet også muligheten til å gjøre gjennomgående endring og fornyelse av layout og oppsett.

Krematoriefagdager på Gjøvik

Aldri før har så mange vært samlet til Gravplassforeningens årlige krematoriesamling. Den siste uken i november tok over åtti personer turen til Gjøvik – kommunen som huser innlandets eneste krematorium.

Gravplassforeningen søker daglig leder

Styret i Gravplassforeningen gjør om stillingen som rådgiver til en daglig leder‑stilling.

Velkommen til fagdager i Tromsø

Gravplassforeningens fagdager har livssynsåpenhet som tema og byr på en rekke spennende foredrag og et bredt spekter av foredragsholdere.