Rekordmange påmeldte til krematoriefagdagene

Fra magasinet
29. nov. til 1. des. inviterer Krematorienettverket til fagdager i Trondheim. Deltagerlisten teller 86 hoder. Det er ny rekord.
Befaring til Tromsø krematorium under Gravplassforeningens fagdager tidligere i høst. Foto: Anlov Peter Mathiesen

Hovedtema for årets arrangement er krematoriestruktur, kapasitet og utbedring. Programkomiteen, som består av Krematorienettverket samt Tor Harald Johnsen fra krematoriet i Trondheim, har lagt opp til to innholdsrike dager.

Krematorienettverket

Arbeidsgruppe i Gravplassforeningen som jobber med krematoriespørsmål.

Medlemmer i Krematorienettverket: Espen Brunstad, arbeidsleder Alfaset krematorium. Monika Holm Svinsholt, daglig leder Vestfold krematorium. Jørgen Forøy, krematoriums- og gravplassjef, Tromsø og Heine Solstrand, avdelingsleder Møllendal kapell og krematorium (i permisjon).

Medlemmene oppnevnes av styret i Gravplassforeningen og sitter for 2 år av gangen.

Programmet spenner fra standardisering og rutiner, til arbeidsmiljø og etikk. Undertegnende er sekretær for arrangementet, og jeg gleder meg særlig til å høre mer om utredningsprosjektet som gravplassmyndigheten i Trondheim nylig har avsluttet. Her har Arild Haugene fra Sweco gjort en analyse av ulike nedbrytningsmetoder, herunder vannkremasjon, og sett dette opp mot kapasiteten i Trondheim de kommende årene.

Se hele programmet her.

Programkomiteen har ønsket å få et internasjonalt syn på krematorievirksomhet. Hvordan arbeider og løser man utfordringer utenfor Norges grenser? Judith Könsgen skal snakke om erfaringer fra Rhein Taunus krematorium i Tyskland. Et familieeid krematorium med hele 30 000 årlige kremasjoner. Vi får også besøk fra vår nabo i øst. I Skövde i Sverige planlegges det nytt krematorium med to elektriske ovner og livssynsåpent seremonirom på krematoriet.

Krematoriefagdager

Årlig arrangement som tar opp kremasjonsfaglige spørsmål.
Arrangør: Krematorienettverket og Norsk forening for gravplasskultur.
Tid og sted: 29. nov. til 1. des. i Trondheim.
Påmelding og program: gravplasskultur.no

Samtidig skjer det mye spennende her hjemme. Ola Asp, prosjektleder for digital gravferdsmelding og Gaute Espeland som jobber med utvikling av nytt fagsystem for gravplassetaten i Oslo, skal orientere om digitaliseringarbeidet som foregår i sektoren.

Programmet bør med andre ord være interessant for flere enn dem som har sitt daglige virke på krematorium. Det er fortsatt mulig å melde seg på, men skal du være sikret overnatting på konferansehotellet er det lurt å ikke vente for lenge.

Maren Rønning
Redaktør

Lignende saker

Vil kåre landets beste livssynsåpne seremonirom

Gravplassforeningen har valgt livssynsåpne seremonirom som tema for prisen “årets beste”. Prisen deles ut på fagdagene 5. - 7. september i Tromsø. Frist for å melde seg på er 1. mai.

Nytt styre i Gravplassforeningen

Fagfeltet trenger en tydelig Gravplassforening som sikrer at de viktige debattene blir tatt, mener Magne Hustavenes.

Nye tider

Endelig kommer Gravplassen ut til dere alle. Som kjent gjorde styret en relativt stor endring i måten å produsere og utgi bladet på sist år. Vi benyttet også muligheten til å gjøre gjennomgående endring og fornyelse av layout og oppsett.

Velkommen til fagdager i Tromsø

Gravplassforeningens fagdager har livssynsåpenhet som tema og byr på en rekke spennende foredrag og et bredt spekter av foredragsholdere.

Tallenes tale er klar

Utviklingen i kremasjonsprosenten er mer enn en spennende graf. Den er først og fremst et uttrykk for summen av enkeltinnbyggerens valg og preferanser i møte med egen og næres død.

Populærvitenskapelig om død og gravferd

Populærvitenskapelige bøker som tar for seg temaene gravferd og kremasjon er i vinden. Er folk blitt mer opptatt av å ta selvstendige valg ved dødsfall?