Hva skjer med digital gravferdsmelding?

Fra magasinet
For 5 år siden spurte dagens prosjektleder for DGM vår nåværende redaktør om ikke hun i sin 50% stilling i Gravplassforeningen kunne lage et digitalt skjema for gravferdsmelding.
Johanes Sørhaug, styreleder i Gravplassforeningen, etterspør informasjon om status for prosjektet digital gravferdsmelding. Foto: Gravplassforeningen

Ja, hva skjer egentlig med DGM-en digital gravferdsmelding?

I midten av oktober hadde Faglig råd for gravferd møte, og en av fagforeningene fagorganisasjonene spurte om det var mulig å få litt informasjon om digital gravferdsmelding. Om status, hva som skjer og eventuelt hva som ikke skjer.

Styrets hjørne

Johannes Sørhaug er styreleder i Gravplassforeningen og kirkesjef i Porsgrunn. Dette er styreleders faste spalte i fagbladet Gravplassen.

Direktør Randi Moskvil Letmolie i KA kom og informerte etter beste vilje og evne oss uinnvidde om DMG og API og viste en blomst bestående av blader som inneholdt ulike elementer som skulle fortelle oss at her er det mange ting det jobbes med. Noen dristet seg frampå og lurte på hva en API som skulle sendes rundt var for noe. Og denne API-en som sendes rundt kunne sammenlignes med en dør. Så nå skal dører sendes rundt omkring. Noen av oss har også sett Magnus Hvalvik, digitaliseringssjef i Kirkerådet, sine skisser av hus med dør og vinduer. Og om ikke lenge så kommer det vel en BPI som skal sende vinduer rundt omkring.

Spøk til side! Mange er, og skal være, engasjert i det store digitaliseringsarbeidet som foregår i sektoren om dagen. Og vi undres over at ikke gravplassforeningen er invitert til å være med i prosessen med DGM. Vi mener vi kunne vært gode premissleverandører og bidragsytere.

Sett utenfra registrerer vi at noen mener dette arbeidet går usedvanlig sakte og at det skjer som en ganske lukket prosess. Det er med på å skape stor avstand til brukere på ulike nivåer og det er begrenset tilgang på informasjon til omgivelsene.

I andre enden av åpenhetsskalaen skal Gravplassetaten i Oslo ha all mulig ros for sin tilnærming når de nå skal ut i markedet for å anskaffe nytt fagsystem. Det jobbes aktivt med å lage en klar bestilling for så å gå ut i markedet for å finne den leverandør som best svarer opp de krav som er satt. Gravplassetaten kjører «åpen bok» og inviterer til stor grad av medvirkning.

Vi forstår at digitaliseringsarbeidet er krevende, at det tar tid og at alt henger sammen med alt. Vi ser fram til det som skal komme og har stor tro på at det ender godt. Likevel mener vi at for DGM sin del så hadde det nok styrket både forståelse, aksept og entusiasme – om informasjonen til framtidige aktører hadde vært noe bedre.

Det er bra at sentrale aktører tar eierskap og styring, og trolig er det også bred medvirkning der partene er godt representert. Vi mener ikke å være ufine, men tillater oss å gi uttrykk for noe utålmodighet. Vi håper alle gode krefter sammen finner de beste løsningene.

Johannes Sørhaug
Styreleder
Gravplassforeningen

Lignende saker

Rekordmange deltagere på krematoriefagdagene

30. nov. til 1. des. inviterte Krematorienettverket til fagdager i Trondheim. Deltagerlisten talte 89 hoder. Det er rekord for andre år på rad.

Det arbeides intensivt med Digital gravferdsmelding!

Styreleder i Gravplassforeningen Johannes Sørhaug spurte i Gravplassen 4/23 hva som skjer med Digital gravferdsmelding. Barne- og familiedepartementet startet arbeidet med digitalisering på gravplassektoren i mai 2021. Sørhaugs spørsmål er derfor betimelig etter to og et halvt år.

Tiden vi er inne i er spennende på mange måter

Det har vært en glede å ha Maren Rønning som ansatt i foreningen. Hun tar nå fatt på nye oppgaver, og vi ønsker henne masse lykke til i jobb som kommunikasjonsrådgiver i AT‑skog.

Nye tider

Endelig kommer Gravplassen ut til dere alle. Som kjent gjorde styret en relativt stor endring i måten å produsere og utgi bladet på sist år. Vi benyttet også muligheten til å gjøre gjennomgående endring og fornyelse av layout og oppsett.

Styrets hjørne: Hvorfor er livssynsåpenhet viktig?

I dag hadde jeg en kar på besøk på kontoret. «Jeg lurte litt på dette med døden, og så er jeg ikke medlem av kirka.» «Velkommen, da har du kommet på rett plass!»

Begynnelsen på slutten for kirkelig gravplassmyndighet?

I begynnelsen av august dro jeg til Trondheim for å overvære Kirkemøtet. Det er første gang på mange år i kirkesjefjobb at jeg var der.