Tiden vi er inne i er spennende på mange måter

Fra magasinet
Det har vært en glede å ha Maren Rønning som ansatt i foreningen. Hun tar nå fatt på nye oppgaver, og vi ønsker henne masse lykke til i jobb som kommunikasjonsrådgiver i AT‑skog.

Maren har lagt ned utrettelig arbeid hos oss og har stadig fremmet nye saker som kan være av interesse for foreningen. Hun har vært positiv og lettvint å ha med å gjøre. Mange av dere har møtt henne på ulike kurs der foreningen er arrangør for alt fra administrasjonskurs til kremasjonsfagdager.

Vi forsøker nå å finne hennes etterfølger. I skrivende stund går søknadsfristen ut og det ser ut som det er mange gode søknader som venter på å bli behandlet. Med det håper vi på å ha en daglig leder og redaktør av Gravplassen på plass relativt raskt.

Tiden vi er inne i er spennende på mange måter. Det letes etter og vurderes anskaffelse av gode forvaltningsprogrammer for å sikre gode rutiner og stadig bedre kvalitet på arbeidet som vi har ansvar for. Videre opplever en del av oss konsekvensene av strammere kommuneøkonomi som igjen gjør at også nødvendige tiltak på gravplassområdet må utsettes.

Arbeidet med digitalisering pågår med samme styrke som tidligere og det blir gitt løypemeldinger fra prosjekt Digital gravferdsmelding når det er noe å melde. Vi tror høstens fagdager som avholdes i Lillestrøm vil være en god arena å få oppdatering på status.

For mange av oss er vi nå inne i en tid der vi rigger til sommerdrift på gravplassene. Og da ansettes sommervikarer som skal bidra til at anleggene våre framstår som vakre grøntområder. Erfaringen er god med å la de som er relativt unge og er på jakt etter sommerjobb få mulighet til å få yrkeserfaring. Det er mange flinke ungdommer som gjerne vil gjøre en god jobb. Sørg for å gi god opplæring og godt med nødvendig verneutstyr. Etter mange år i denne bransjen møter jeg overraskende mange som har hatt sin første skikkelige sommerjobb på gravplass og omtaler det med stolthet.

Denne stoltheten opplever jeg også hos fast ansatte som har hatt gravplassen som sitt arbeidssted hele yrkeslivet.

Avslutter med å takke Maren for 5 aktive og gode år hos oss i Gravplassforeningen

Johannes Sørhaug
Styreleder
Gravplassforeningen

Lignende saker

Styrets hjørne

Viktige grønne lunger - styreleder Johannes Sørhaug har ordet.

Nye tider

Endelig kommer Gravplassen ut til dere alle. Som kjent gjorde styret en relativt stor endring i måten å produsere og utgi bladet på sist år. Vi benyttet også muligheten til å gjøre gjennomgående endring og fornyelse av layout og oppsett.

Styrets hjørne: Hvorfor er livssynsåpenhet viktig?

I dag hadde jeg en kar på besøk på kontoret. «Jeg lurte litt på dette med døden, og så er jeg ikke medlem av kirka.» «Velkommen, da har du kommet på rett plass!»

Hva skjer med digital gravferdsmelding?

For 5 år siden spurte dagens prosjektleder for DGM vår nåværende redaktør om ikke hun i sin 50% stilling i Gravplassforeningen kunne lage et digitalt skjema for gravferdsmelding.

Begynnelsen på slutten for kirkelig gravplassmyndighet?

I begynnelsen av august dro jeg til Trondheim for å overvære Kirkemøtet. Det er første gang på mange år i kirkesjefjobb at jeg var der.