Nye tider

Fra magasinet
Endelig kommer Gravplassen ut til dere alle. Som kjent gjorde styret en relativt stor endring i måten å produsere og utgi bladet på sist år. Vi benyttet også muligheten til å gjøre gjennomgående endring og fornyelse av layout og oppsett.
Kirkesjef i Porsgrunn, Johannes Sørhaug, er styreleder i Gravplassforeningen. Foto: Bjørn Harry Schønhaug

Styret er glade for at Maren Rønning takket ja til å være bladets redaktør, og vår målsetning er at vi sammen kan lage et faglig interessant og godt blad som våre medlemmer har nytte av. Det er mange forskjellige saker foreningen får innspill på og spørsmål om, og det sier oss at det fortsatt er stort behov for Norsk forening for gravplasskultur. Foreningen er glad for aktive medlemmer som melder inn problemstillinger eller saker som bør belyses, og som har allmenn interesse.

Utnyttelse av gravareal

Fra flere kommune- og bystyrer oppfordres forvaltningene til å komme med forslag som gjør at kremasjonsandelen kan økes. For kommunenes del er det mange steder stort trykk på, og mange interesser knyttet til, utnyttelse av arealer.

Det siste tiårets (og drøyt det) søkelys på Navnet minnelund har helt klart dekket et behov for familie og etterlatte, og har også vært med på å øke andelen som velger kremasjon. Så spørs det om NOU-en Lik og likskap blir tatt fram igjen og sett på nytt på med tanke på likebehandling av gravleggingsformer. Foreningen håper det skjer.

For en stor andel av by-gravplasser er det få eller ingen utvidelsesmuligheter. Og sammen med utfordringen med omdannelse- og plastproblematikk har flere sentrumsgravplasser blitt omgjort til urnegravplasser. Også dette gjør at flere velger kremasjon.

Plast og gravlykter

Plast er en stor utfordring. Foreningen ønsker å jobbe mot og med andre interessenter for å redusere bruk av materiale som ikke er nedbrytbart på gravplassene. Flere har dette som eget punkt i lokale vedtekter, men vi som jobber med gravplass har begrenset mulighet til å håndheve vedtektene på disse punktene. Før allehelgenssøndag og til jul annonserer flere store kjeder gravlykter til en svært lav pris. Det er flott å se lys på gravene, men de aller fleste lyktene som brukes er små plastlykter som fort spres i naturen. Enten med vær og vind, eller med fugler som forsøker å få ut de siste rester av stearin.

Sammen med noen av de store aktørene ser vi også på muligheter for å finne bra erstatninger for oasis, nylon- og ståltråd. Vi vet at det er utviklet en mer miljøvennlig oasis, men det er fortsatt mye av denne som ikke nedbrytes.

Faglig påfyll

Vi har oppgaver og ansvar knyttet opp mot et stort ansvarsfelt, og det er god grunn til å være stolte over jobben som gjøres ute på gravplassene. Gravplassforeningen tilbyr administrasjonskurs og kurs i praktisk gravplassdrift. Disse anbefales. Både for nyansatte, og også for oss som har holdt på noen år og trenger faglig påfyll.

En av de vi jobber tettest med er faggruppen hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Denne gruppen har Åse Skrøvset ledet siden den ble opprettet og vi er takknemlig for mer enn ti år med tett og godt samarbeid med Åse og hennes gruppe. Foreningen ønsker henne lykke til med nye yrkesmessige utfordringer.

Johannes Sørhaug
Styreleder
Gravplassforeningen

Lignende saker

Tiden vi er inne i er spennende på mange måter

Det har vært en glede å ha Maren Rønning som ansatt i foreningen. Hun tar nå fatt på nye oppgaver, og vi ønsker henne masse lykke til i jobb som kommunikasjonsrådgiver i AT‑skog.

Styrets hjørne: Hvorfor er livssynsåpenhet viktig?

I dag hadde jeg en kar på besøk på kontoret. «Jeg lurte litt på dette med døden, og så er jeg ikke medlem av kirka.» «Velkommen, da har du kommet på rett plass!»

Hva skjer med digital gravferdsmelding?

For 5 år siden spurte dagens prosjektleder for DGM vår nåværende redaktør om ikke hun i sin 50% stilling i Gravplassforeningen kunne lage et digitalt skjema for gravferdsmelding.

Begynnelsen på slutten for kirkelig gravplassmyndighet?

I begynnelsen av august dro jeg til Trondheim for å overvære Kirkemøtet. Det er første gang på mange år i kirkesjefjobb at jeg var der.

Vil kåre landets beste livssynsåpne seremonirom

Gravplassforeningen har valgt livssynsåpne seremonirom som tema for prisen “årets beste”. Prisen deles ut på fagdagene 5. - 7. september i Tromsø. Frist for å melde seg på er 1. mai.

Rekordmange deltagere på krematoriefagdagene

30. nov. til 1. des. inviterte Krematorienettverket til fagdager i Trondheim. Deltagerlisten talte 89 hoder. Det er rekord for andre år på rad.