Styrets hjørne

Fra magasinet
Viktige grønne lunger - styreleder Johannes Sørhaug har ordet.
STYRELEDER. Kirkesjef i Porsgrunn, Johannes Sørhaug, er styreleder i Gravplassforeningen. Foto: Bjørn Harry Schønhaug

Når dette skrives, er gressklippeutstyr tatt fram, og vekstsesongen er noen steder allerede godt i gang. Og dermed er også de som har sommerjobb, i full sving sammen med de faste ansatte. Andre steder er det lenge til sånn aktivitet er i gang. Det er alltid trivelig når det grønnes rundt oss.

Veldig mange steder utgjør gravplassene viktige grønne «lommer» i byer og tettsteder – som stadig fortettes. Med utbyggingskåte entreprenører er det viktig å ha støtte for å stå imot at det bygges for tett inn mot gravplassene. De, og vi, trenger en god buffersone. Til dette trengs det forståelse fra mange aktører. Og vi mener det er av stor betydning at gravplassene har ressurser nok til å holde god og velstelt standard.

I slutten av mai er ny person på plass i foreningens administrasjon. Vi var spente på hvordan responsen på vår utlysning ville bli, og vi ble nærmest overveldet over hvor stor interesse det var for å få jobben som daglig leder i Gravplassforeningen. 24 gode søkere meldte seg. De vi vurderte som de fem beste, ble kalt inn til intervju og til slutt falt foreningens styre ned på å gi Kari Anne Flaa tilbud om stillingen, og hun trengte ikke lang betenkningstid før hun takket ja til tilbudet.

Kari Anne kommer fra en annen type interesseorganisasjon og tar med seg spennende erfaring, og vi ser med forventning fram til at hun starter i jobb hos oss. Vi tror Kari Anne kan utrette en god jobb på foreningens vegne.

16.–18. september er det årsmøte og fagdager i Norsk forening for gravplasskultur. Vi opplever at programkomiteen jobber aktivt med å få til et så godt program som mulig. Og det ser – for meg – interessant, spennende og relevant ut. Foreningens styre håper mange deler denne oppfatning og ønsker å delta for å få faglig påfyll, litt avkobling fra travel hverdag, treffe gamle kjente og knytte nye bekjentskaper. For oss alle er det viktig å ha et godt nettverk rundt oss.

På fagdagene vil vi blant annet få gjennomgang av status for digital gravplassmelding. Og som en kuriositet kan jeg nevne at jeg hadde en prat med en sentral bankleder som viste stor interesse for dette. Et sånt system skulle vi hatt tilbud om i banken også, mente han. Og refererte da til den eller de som ivaretar eierinteressene til avdøde og behov for et meldingssystem til alle likestilte. Særlig når det er mange etterlatte.

Vi ønsker alle lesere en god sommer! Husk å ta fri, og gjør noe annet enn det som gjøres i den vanlige hverdagen.

Johannes Sørhaug
Styreleder
Gravplassforeningen

Lignende saker

Tiden vi er inne i er spennende på mange måter

Det har vært en glede å ha Maren Rønning som ansatt i foreningen. Hun tar nå fatt på nye oppgaver, og vi ønsker henne masse lykke til i jobb som kommunikasjonsrådgiver i AT‑skog.

Nye tider

Endelig kommer Gravplassen ut til dere alle. Som kjent gjorde styret en relativt stor endring i måten å produsere og utgi bladet på sist år. Vi benyttet også muligheten til å gjøre gjennomgående endring og fornyelse av layout og oppsett.

Styrets hjørne: Hvorfor er livssynsåpenhet viktig?

I dag hadde jeg en kar på besøk på kontoret. «Jeg lurte litt på dette med døden, og så er jeg ikke medlem av kirka.» «Velkommen, da har du kommet på rett plass!»

Hva skjer med digital gravferdsmelding?

For 5 år siden spurte dagens prosjektleder for DGM vår nåværende redaktør om ikke hun i sin 50% stilling i Gravplassforeningen kunne lage et digitalt skjema for gravferdsmelding.

Begynnelsen på slutten for kirkelig gravplassmyndighet?

I begynnelsen av august dro jeg til Trondheim for å overvære Kirkemøtet. Det er første gang på mange år i kirkesjefjobb at jeg var der.