Årets kurs og fagdager

Fra magasinet
Fagdager i 2024 er for alle som jobber med gravplasser praktisk eller administrativt, og andre som er interesserte i gravplassens praktiske, kulturelle og historiske sider. Her får du en oversikt over alle kurs og fagdager i 2024.
Bilde av mange menensker rundt et bord
GLIMT FRA KURS I PRAKTISK DRIFT, LARVIK. Foto: Gravplassforeningen

Årets tema: Avfallshåndtering, miljø og sirkulærøkonomi

Noen av foredragene: Norge rundt – hva rører seg i landet? • Gjenbruk, arealbruk, SOSI gravplass • Bruk av natur og biologisk mangfold • Arbeidsmiljø og motivasjon • Avfallshåndtering • Hvilke muligheter gravplassen har innenfor rammene av lovverk og retningslinjer • Vern, gjenbruk, nye bruksmåter og alternativer • Arbeidsforbruk på gravplassen • Maskiner: Hva finnes for gravplassen? Hva er hensiktsmessig? • Beredskap • Befaring til gravplasser i Lillestrøm.

Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen, Jessheim
Dato: 16.-18. september
Møteavgift: kr 2 600 for medlemmer og kr 3 466 for ikke-medlemmer (tidlig-ute-pris) . NB: Reise og hotell kommer i tillegg.

Kurs i praktisk gravplassdrift

Kurset er et grunnkurs i gravplassdrift, for gravplassarbeidere, arbeidsledere, kirkeverger/daglige ledere og kontoransatte. Dette er også en modul i Gravplassskolen, for dem som ønsker å ta den.

Sted: Quality Hotel Fredrikstad Dato: 14.-17. oktober 2024
Kursavgift: kr 3 374 for medlemmer, kr 4 499 for ikke-medlemmer. NB: Reise og hotell kommer i tillegg.

Kurs i administrasjon av gravplasser

Kurset gir kunnskap om de viktigste temaene i gravplassforvaltningen, og er spesielt rettet mot administrativt ansatte.

Sted: Clarion Collection Hotel Astoria, Hamar
Dato: 12.-14. november Kursavgift: kr 2 600 for medlemmer, kr 3 466 for ikke-medlemmer. NB: Reise og hotell kommer i tillegg.

Fagdager for krematorier

Dette er vår årlige faglige samling for krematorieansatte, saksbehandlere og daglige ledere/kirkeverger som fatter beslutninger knyttet til urnegraver og kremasjonsvirksomhet.

Noen av årets tema: Erfaringer med ny elektrisk ovn på Vestfold krematorium • Ny utredning av krematoriestruktur og båreromskapasitet • Etikk og Krematorienettverkets videre arbeid med etiske retningslinjer • Hva er det ikke greit å legge i en kiste som skal kremeres • Miljødirektoratet om endring av regelverk for krematorier • Befaring til Vestfold krematorium

Sted: Scandic Park Sandefjord Dato: 28.-29. november 2024
Møteavgift: kr 2 340 for medlemmer, kr 3 120 for ikke-medlemmer (tidlig-ute-pris). NB: Reise og hotell kommer i tillegg.

Nordisk kongress i Stockholm 2025

Hvert 4. år arrangerer vår nordiske samarbeidsforening en nordisk kongress. Den neste blir 17.–19. september 2025 i Stockholm.

Synnøve Haugstad Sira
Kontorleder
Norsk forening for gravplasskultur

Lignende saker

Vestre gravlund er vinneren av årets pris

Under Gravplassforeningens fagdager i Oslo ble prisen for årets beste delt ut. Tema i år var vegetasjonsbruk på gravplassen og vinneren ble Vestre gravlund i Oslo

Nytt styre i Gravplassforeningen

Fagfeltet trenger en tydelig Gravplassforening som sikrer at de viktige debattene blir tatt, mener Magne Hustavenes.

Kom med forslag til Årets beste-pris for avfallsreduksjon

Nå er det tid for å sende inn forslagene til Årets beste-prisen. Denne gangen er det strategier og forsøk for å få til avfallsreduksjon som skal belønnes.

Husk fagdager i september

Se programmet og meld deg på fagdagene 16. - 18. september. Tema: Miljø, bruk av natur, avfallshåndtering og grønn gravplass.

Digital opprydning i 32.000 graver

De har digitalisert 32.000 graver. På fagdagene i september skal Sandnes inspirere resten av landet.
Foto av Jenny Antonia Madland og beit Nyfors som presenterer digital opprydning