Begynner å bygge krematorium i høst

Fra magasinet
Rana kommune håper å begynne med grunnarbeidene for nytt krematorium før vinteren kommer.

– Vi håper på at vi skal være i stand til å velge entreprenør rett etter fellesferien, forteller prosjektleder Odd Jørgen Nikolaisen.

– Målet er at vi skal ha ferdig funksjonsbeskrivelse så vi kan sende ut og få inn priser senest nå i juni. Dette har vi jobbet med i over ti år, men det har ikke blitt en realitet før kommunen har bestemt det nå i år, sier Nikolaisen.

Lignende saker

Stor vekst i antall navnete minnelunder

Det etableres stadig flere navnete minnelunder. Det opplyser statsforvalteren som etter gravplassloven skal godkjenne minnelunder og annen «vesentlig endring» av gravplass.

Slik lager Lillestrøm grønne gravplasser

De kjører elektrisk og monterer solceller. Det vanskeligste for gravplassforvaltningen i Lillestrøm er likevel å få folk flest til å sortere riktig.

Pappkiste godkjent – pil kan bli neste

SKU (Standardiseringsutvalget for kister og urner) har godkjent pappkiste til bruk i Norge. Utvalget forventer nå at de får inn søknader om pilkister også.
Bilde av en flettet kiste med blomsteroppsats på

Nordisk gravferdskongress åpen for alle

Grav Norden arrangeres i Norge i månedsskiftet mai-juni, og kongressen er åpen for alle.

Navneflytting til minnelund og urnevegg

Barne- og familiedepartementet gjorde 23. mars endringer i gravplassforskriftens bestemmelser om navneflytting (ofte kalt
«symbolsk flytting»).

Må kutte, og det går ut over stillingene

Når gravplassene må kutte, er det nødt til å gå ut over stillingene. – Det er dét som gir utslag, sier kirkeverge Sigrid Kobro Stensrød i Larvik.
Bilde av Magne Krossøy Heum og Sigrid Kobro Stensrød på gravplassen