En mur av gravminner

Fra magasinet
På Notodden gravlund står en 40 meter lang mur som er bygd av mer enn 800 gravminner.
Hvorfor ikke bygge en mur av kasserte gravminner, tenkte kirkeverge Håvard Russnes. Foto: Åse Skrøvset

Muren står på den nedre delen av Notodden gravlund og er del av et større fornyelsesprosjekt på gravplassen. Anlegget stod ferdig høsten 2021, og har ny både navnet og anonym minnelund i tillegg til Norges første urnevegg bygd i nyere tid.

Kirkeverge Håvard Russnes forteller at han fikk i ideen til muren allerede i 2012. Han syntes det var så synd med alle de kasserte gravminnene som gravplassmyndigheten sendte til knusing. Så han begynte å spare på dem – alle sammen.

Gravminnene i muren kommer fra de fire gravplassene i kommunen: Lisleherad, Gransherad, Heddal og Notodden.

Kirkeverge Håvard Russnes fikk ideen til muren allerede i 2012. Foto: Maren Rønning

– Flottere enn man kunne håpe på

Muren er plassert inn mot forhøyningen mellom øvre og nedre del av gravplassen. Resultatet må sies å være svært vellykket. Muren har tydelig skulpturelle kvaliteter. Gravminnene er plassert slik at noen stikker ut av murveggen og lager små benker man kan sitte på. Ingen inskripsjoner eller kjennemerker er synlige, men samtidig er det ikke gjort noe forsøk på å skjule opprinnelsen til steinene – man ser at dette har vært gravminner.

Landskapsarkitekt Ellen-Elisabeth Grefsrød fra Sør arkitekter har vært prosjektansvarlig for rehabiliteringen av Notodden gravlund. Hun sier at muren ble mye flottere enn de kunne håpe på.

– Mureren har vært fantastisk nøye og brukt tid og omtanke på ikke bare å finne størrelser som passer sammen, men også sett på farge og tekstur i hver enkelt stein med fokus på at muren skal oppleves enhetlig. I tillegg har han vært svært nøye med eksisterende terreng slik at muren fremstår som en naturlig støttemur som følger form og vinkel på skråningen.

Grefsrød forteller at avslutningen mot eksisterende vei med trapp ikke var tegnet av dem, men at mureren hadde nok stein og så at det ville øke tilgjengeligheten, og foreslo det. Hun mener trappa ble en flott avslutning på skråningskanten.

Ifølge kirkeverge Russnes har gravplassforvaltningen fått mange positive tilbakemeldinger. Både på muren og resten av anlegget.

– Den eneste negative tilbakemeldingen jeg kjenner til, kom under byggeprosessen. Gravminnene lå klare til å bli murt opp, og selv om vi hadde gjort det på en så ryddig og respektfull måte som mulig var det en besøkende på gravplassen som reagerte, sier Russnes.

Muren står på den nedre delen av Notodden gravlund og er del av et større fornyelsesprosjekt på gravplassen. I februar ble gravlunden tildelt kommunens byggeskikkpris. Foto: Sør arkitekter
Navna minnelund tegnet av den lokale kunstneren Arnt Darrud. Muren av gravminner kan skimtes til venstre i bildet. Foto: Sør arkitekter
Muren brukt som benk på kveldstid. Foto: Sør arkitekter
På vei fra øvre til nedre del av Notodden gravlund. Foto: Sør arkitekter

Sparer fortsatt på alle gravminner

Kirkevergen sparer fortsatt på alle gravminner som fjernes fra gravplassen. Han oppbevarer dem på et avskjermet områdei driftsavdelingen. Russnes forteller at forvaltningenogså legger til rette for at brukte gravminner kan brukes på nye graver der dette er et ønske fra etterlatte, og at de har et godt samarbeid med begravelsesbyråene om nedsliping og renovering av steinene.

– Og kanskje skulle vi forlenge muren. Jeg leker litt med den tanken, sier Russnes.

Maren Rønning
Redaktør

Lignende saker

Fortsett å bruke landskapsarkitekt til planleggingen av navnet minnelund!

«Alle» gravplasser ønsker seg en navnet minnelund, men hvem skal planlegge dem? Som utøvende landskapsarkitekt mener jeg det er vi, landskapsarkitektene, som bør gjøre dette og ikke den lokale gravplassforvaltningen med sine ansatte. Det kan likevel godt hende at tiden er inne for å tenke litt nytt, både om faglig samarbeid og økonomi i forbindelse med denne planleggingen.

"Fra innsikt til utsikt" - En studentoppgave fra NMBU

Iver Lysfoss Skjeggestad har store visjoner for Moss kirkegård.

Utvidelsen på gravplassen i Lørenskog

Ellipseformede gravfelt plassert mellom grøntstrukturer og friområder til rekreasjonsbruk representerer en ny måte å tenke gravplass på.

Stor vekst i antall navnete minnelunder

Det etableres stadig flere navnete minnelunder. Det opplyser statsforvalteren som etter gravplassloven skal godkjenne minnelunder og annen «vesentlig endring» av gravplass.

Slik lager Lillestrøm grønne gravplasser

De kjører elektrisk og monterer solceller. Det vanskeligste for gravplassforvaltningen i Lillestrøm er likevel å få folk flest til å sortere riktig.

Sandnes kirkegård i Alstahaug

Sandnes kirkegård ligger vakkert til i et åpent landskap på Sandnes i Alstahaug kommune i Nordland. Går vi tilbake i tid lå Sandnes gård i dette området, et gudehov.