Endring i avfallsforskriften

Fra magasinet
Nå må alle gravplasser kildesortere og levere avfall til gjenvinning. Det nye nasjonale kravet møtes med både innsatsvilje og skepsis hos landets gravplassforvaltninger.
Mengden avfall på norske gravplasser øker. Nå skal alt avfall kildesorteres og sendes til gjenvinning. Foto: Maren Rønning

Avfallsforskriften fikk nye bestemmelser som trådte i kraft ved nyttår (kapittel 10 a). Disse sier at park- og hageavfall fra virksomheter som genererer husholdningslignende avfall skal kildesorteres og leveres til materialgjenvinning. Det samme gjelder plastavfall som kan gjenvinnes, samt husholdningslignende matavfall.

Miljødirektoratet bekrefter at gravplasser faller inn under de nye bestemmelsene. I en epost til fagbladet Gravplassen spesifiserer de at det bare vil være nødvendig å ha sorteringsløsninger for avfall som det er rimelig å anta at genereres fra virksomheten. For eksempel: om det vanligvis kastes husholdningslignende plastavfall som kan materialgjenvinnes, men ikke husholdningslignende matavfall, er det kun nødvendig å tilrettelegge for at plastavfallet kan utsorteres.

Det nye nasjonale kravet møtes med både innsatsvilje og skepsis hos landets gravplassforvaltninger.

En krevende oppgave

Driftsleder Magne Krossøy Heum sier at forvaltningen i Larvik er i gang med å følge opp de nye bestemmelsene, men at han synes det er en krevende oppgave.   

– Nå har vi lagt opp til sortering av to avfallstyper: hage- og restavfall, og sliter allerede der. Problemet er at vi ikke har noen mulighet til å kontrollere at de som bruker gravplassen sorterer etter reglene, og at mye av avfallet som sorteres ender opp som restavfall fordi vi ikke får det godkjent av mottaksapparatet.

– Senest i dag snakket jeg med sjåføren fra Norsk gjenvinning. Han hadde funnet både talglys og plast i hageavfall levert fra oss, og derfor kunne ikke leveransen godkjennes som hageavfall. Dette er helt typisk, så jeg blir litt motløs.. Hva er vitsen med å legge til rette for kildesortering hvis alt uansett ender opp som restavfall?

Fjerne avfallsdunkene?

Kenneth Molland er driftsleder for gravplassene i Bjørnafjorden. Han er frustrert over mengden avfall på gravplassene, men tror ikke miljøstasjoner er den beste løsningen for å redusere miljøbelastningen.

– Antall tonn med restavfall øker år for år. Folk pynter gravene med både lykter, lyslenker og til og med juletre i plast. I stedet for å legge til rette for at brukerne av gravplassen kan kaste dette hos oss, tenker jeg at vi heller bør gjøre tiltak som forhindrer at folk kjøper alt dette «skrotet» i utgangspunktet. Vi har lurt på om det å fjerne søppeldunkene på gravplassene kunne vært et slikt tiltak. Da må folk ta med seg søpla hjem og kildesortere den der.

Molland mener i tillegg at det vil være lite hensiktsmessig å etablere miljøstasjoner på alle de små og avsidesliggende gravplassene i kommunen.

–  Hvis vi skal sende store lastebiler ut for å hente avfall her hver uke tilsvarer det mange tusen kilometer i kjøreavstand. Når de ulike avfallstypene i tillegg må hentes av egne biler blir miljøgevinsten minimal om man ser på det store bildet.

Grønn gravplass i Lillestrøm

Harald Ringstad fra Lillestrøm kirkelig fellesråd forteller at også de vurderte å fjerne avfallsdunkene.

– Vi vurderte det, men kom frem til at det ikke var en god løsning. Med tanke på at mange av brukerne av gravplassen er eldre mennesker, ville det blitt for krevende og vanskelig for dem å skulle ta med seg alt av søppel hjem.

I stedet for å fjerne avfallsdunkene har fellesrådet i Lillestrøm satt i gang et storstilt arbeid der målet er å etablere miljøstasjoner med åtte avfallstyper på alle gravplassene i kommunene.

Avfallstypene (fraksjonene) skal være: Restavfall (inkl. matavfall), papir, el-avfall, farlig avfall, plast, metall, glass, kompost/alt grønt.

– Vi har som mål å være ferdig kildesortert i løpet av året. Vi startet på krematoriet og der er vi allerede i mål. Her er det begravelsesbyråene som sorterer. Dette fungerer fint så lenge de slipper å ta med seg søpla tilbake. Den største utfordringen er henting av avfall. Vi må skaffe en leverandør som kan hente alle åtte fraksjonene.

Ringstad er enig i at det kan bli en utfordring å få besøkende til å faktisk sortere avfallet.  

Plikter man å ha avfallsdunker på gravplassen?

Fagbladet Gravplassen har spurt Statsforvalteren i Vestfold og Telemark om forvaltningene plikter å ha avfallsdunker på gravplassene.

Fagsjef Hege Granøe svarer: «Det viktigste er at gravplassen forvaltes med orden og verdighet. Vi har forståelse for at noen forvaltninger har utfordringer med at avfallet ikke blir sortert selv om det legges til rette for det, men er tvilende til om løsningen er å fjerne avfallsstasjoner helt. Vi tror man da kan risikere at hageavfall og lignende etter stell av graver lett kan havne under hekker eller andre steder på gravplassen. En bedre løsning vil trolig være å legge til rette for sortering av den type avfall som generes på gravplassen med god merking av avfallsdunkene. Avhengig av gravplassen kan kanskje også antallet miljøstasjoner begrenses og plasseres ved for eksempel parkeringsplass eller utganger.»

– Vi får ikke styrt hva folk legger fra seg når de besøker en grav, men gjennom informasjon tror jeg vi kan få til mye. Ved inngangen til alle gravplassene skal vi ha skilt hvor det informeres om at dette er en grønn gravplass. Vi lager også informasjonsbrosjyrer hvor vi oppfordrer alle til å bli med på bærekraftsdugnaden.

– Også vi som jobber på gravplass må ta klimaendringene på alvor og bringe verden videre, avslutter Ringstad.

Statsforvalteren kan føre tilsyn

Miljødirektoratet opplyser at de kan føre tilsyn med at virksomheter overholder pliktene sine.

Om virksomhetene ikke overholder kravene i avfallsforskriften har statsforvalteren i det enkelte fylke mulighet til å følge dette opp, og ved brudd påpeke plikten virksomheten har til å rette opp manglende eller feil gjennomføring av forskriften. I tillegg kan statsforvalteren eventuelt vurdere å fatte vedtak om tvangsmulkt for å fremtvinge etterlevelse av regelverket.

De skriver videre at «en veileder om virksomheters plikter til utsortering og materialgjenvinning av husholdningslignende avfall er under utarbeidelse. I denne vil vi ta for oss flere av de praktiske spørsmålene knyttet til gjennomføringen av regelverket.»

Maren Rønning
Redaktør

Lignende saker

Vegetasjon på gravplassen

Busker og tre er sentrale element på gravplassen. Ikkje berre dei store praktfulle alleane, men òg frodige enkelttre, lubne buskar og vakre samanplantingar.

Utvidelsen på gravplassen i Lørenskog

Ellipseformede gravfelt plassert mellom grøntstrukturer og friområder til rekreasjonsbruk representerer en ny måte å tenke gravplass på.

Bentzen AS på Park- og anleggsmessen

Vi stakk innom standen til Bentzen AS på Park og Anleggsmessen, og der kunne daglig leder Helge Granly fortelle at de hadde to relativt ferske nyheter: De er blitt forhandler av hele sortimentet til Makita, og de er nå forhandler av Paxter.

Grønn Galla og FAGUS 20 år

Hipp hurra for FAGUS 20 år! Jubilanten ble feiret med Grønn Galla der temaet var gjenbruk og livsløp i grøntanleggsbransjen.

Ekstrem batterilader og avanserte robotklippere

Et av de mest vanlige argumentene mot batteridrevne maskiner er at det tar så lang tid å lade batteriene. Men hva om man kan lade batteriene nesten like raskt som man fyller bensin? Det er hva den nye batteriladeren fra Kress kan gjøre.

Tallenes tale er klar

Utviklingen i kremasjonsprosenten er mer enn en spennende graf. Den er først og fremst et uttrykk for summen av enkeltinnbyggerens valg og preferanser i møte med egen og næres død.