Oppdatert bladdrakt og ny nettside

Fra magasinet
Fagbladet Gravplassen har fått ny nettside og visuell profil. I mars kommer også papirutgaven i ny drakt.
Smakebit på det nye designet. Foto: ETN Grafisk

Det siste halvåret har det blitt jobbet hardt med å utforme og planlegge relanseringen av Fagbladet Gravplassen. Bladet har fått nytt design og nå også nye nettsider.

Det neste papirbladet vil bli utgitt i slutten av mars (uke 12). Frem til da håper vi du vil finne mye god og nyttig informasjon her på bladets nettside – som har gjenoppstått i ny drakt.

Vi minner om at også nettadressen er ny. Nå finner du oss på: fagbladet-gravplassen.no

En prat med designerne

I fjor høst tok vi en prat med designerne bak det nye papirbladet: Guro Jeppestøl og Jostein Sandersen hos ETN Grafisk.

De forteller at det er mye jobb å bygge opp en designmal for et blad fra bunnen av.

– Det er som et puslespill, der mange elementer; som antall sider, type stoff og annonser, skal passe sammen og gå opp i en felles enhet, sier Sandersen.

Jostein Sandersen er kreativ leder hos ETN Grafisk. Foto: Robert Dreier

Designerne setter pris på at de ble gitt frie tøyler, men samtidig tydelige krav og forventninger. Det er befriende med et prosjekt der man kan begynne helt på nytt, sier Jeppestøl og Sandersen.

– Vi føler at Gravplassforeningen har stolt på vår kompetanse, at vi kan faget vårt, fortsetter Sandersen.

Guro Jeppestøl fra ETN Grafisk. Foto: Heidi Haugan

Til spørsmål om hvordan hun har opplevd å jobbe med det litt spesielle temaet som gravplasskultur jo er, svarer Guro Jeppestøl:

– Dette har vært et veldig morsomt prosjekt å jobbe med. Vi liker at ting er litt smalt. Noe av det interessante med jobben som designer er at man blir kjent med nye sektorer og deler av samfunnslivet. Samtidig er det veldig givende å se den ekstra motivasjonen som et godt visuelt uttrykk kan gi. Godt design bidrar til at saker kommer tydeligere frem og at bladet fremstår som profesjonelt, kanskje kan det også bidra til flere lesere, avslutter hun.

Red.

Lignende saker

Ny sjef for faggruppe gravplass

Hege Alice Granøe (35) tiltrådte rollen som ny fagsjef hos statsforvalteren 1. mars. Da tok hun over etter Åse Skrøvset som leder av faggruppe gravplass.

Fra statsforvalteren til Virke gravferd

Åse Skrøvset slutter som fagsjef hos statsforvalteren og blir ny direktør i Virke gravferd – bransjeorganisasjonen for begravelsesbyråer.

Endring i avfallsforskriften

Nå må alle gravplasser kildesortere og levere avfall til gjenvinning.

Egnet jord til kistegraver. Nå vet vi mer.

Det er et kjent problem på gravplasser i Norge at nedbrytning ofte er ufullstendig. Selv etter mange år er det lite som har skjedd. I de verste tilfellene kunne etterlatte gjenkjent vedkommende selv etter mange tiår tilbrakt i gravplassjord.

Digital plantedatabase på trappene

FAGUS (Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren), Det norske hageselskap (Hageselskapet) og Institutt for landskapsarkitektur, NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) samarbeider om å utvikle en søkbar digital kunnskapsbase for bærekraftige plantevalg.

Siste nytt om digital gravferdsmelding

Digitalisering av offentlig sektor skal gi en enklere hverdag for innbyggere, for næringsliv og for frivillig sektor. Tjenestene skal bli bedre. Ressursbruken i offentlig sektor skal bli mer effektiv. Produktiviteten i samfunnet skal øke