Oppdatert bladdrakt og ny nettside

Fra magasinet
Fagbladet Gravplassen har fått ny nettside og visuell profil. I mars kommer også papirutgaven i ny drakt.
Smakebit på det nye designet. Foto: ETN Grafisk

Det siste halvåret har det blitt jobbet hardt med å utforme og planlegge relanseringen av Fagbladet Gravplassen. Bladet har fått nytt design og nå også nye nettsider.

Det neste papirbladet vil bli utgitt i slutten av mars (uke 12). Frem til da håper vi du vil finne mye god og nyttig informasjon her på bladets nettside – som har gjenoppstått i ny drakt.

Vi minner om at også nettadressen er ny. Nå finner du oss på: fagbladet-gravplassen.no

En prat med designerne

I fjor høst tok vi en prat med designerne bak det nye papirbladet: Guro Jeppestøl og Jostein Sandersen hos ETN Grafisk.

De forteller at det er mye jobb å bygge opp en designmal for et blad fra bunnen av.

– Det er som et puslespill, der mange elementer; som antall sider, type stoff og annonser, skal passe sammen og gå opp i en felles enhet, sier Sandersen.

Jostein Sandersen er kreativ leder hos ETN Grafisk. Foto: Robert Dreier

Designerne setter pris på at de ble gitt frie tøyler, men samtidig tydelige krav og forventninger. Det er befriende med et prosjekt der man kan begynne helt på nytt, sier Jeppestøl og Sandersen.

– Vi føler at Gravplassforeningen har stolt på vår kompetanse, at vi kan faget vårt, fortsetter Sandersen.

Guro Jeppestøl fra ETN Grafisk. Foto: Heidi Haugan

Til spørsmål om hvordan hun har opplevd å jobbe med det litt spesielle temaet som gravplasskultur jo er, svarer Guro Jeppestøl:

– Dette har vært et veldig morsomt prosjekt å jobbe med. Vi liker at ting er litt smalt. Noe av det interessante med jobben som designer er at man blir kjent med nye sektorer og deler av samfunnslivet. Samtidig er det veldig givende å se den ekstra motivasjonen som et godt visuelt uttrykk kan gi. Godt design bidrar til at saker kommer tydeligere frem og at bladet fremstår som profesjonelt, kanskje kan det også bidra til flere lesere, avslutter hun.

Red.

Lignende saker

Tallenes tale er klar

Utviklingen i kremasjonsprosenten er mer enn en spennende graf. Den er først og fremst et uttrykk for summen av enkeltinnbyggerens valg og preferanser i møte med egen og næres død.

Navneflytting til minnelund og urnevegg

Barne- og familiedepartementet gjorde 23. mars endringer i gravplassforskriftens bestemmelser om navneflytting (ofte kalt
«symbolsk flytting»).

Kompostering av døde i Sverige?

SKKF (Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund) har vært på studiereise til USA for å lære mer om kompostering som alternativ nedbrytningsform.

Nytt fra SKU

Kartongurner er mye brukt i både Sverige og Finland, men foreløpig lite i Norge.

Ny sjef for faggruppe gravplass

Hege Alice Granøe (35) tiltrådte rollen som ny fagsjef hos statsforvalteren 1. mars. Da tok hun over etter Åse Skrøvset som leder av faggruppe gravplass.

Fra statsforvalteren til Virke gravferd

Åse Skrøvset slutter som fagsjef hos statsforvalteren og blir ny direktør i Virke gravferd – bransjeorganisasjonen for begravelsesbyråer.