Multifunksjonelle gravplasser

En forståelse av gravplassen som utelukkende et sted for død og sorg, utfordres av nye måter å minnes den døde på. Hvordan tegne, planlegge og drifte multifunksjonelle gravplasser?
Pluss
Pluss
PORTRETT

Hele reisen

Hun nyter grå skifervegger og franske filmer om gravferdskonsulenter. Åse Skrøvset jobber for gode begravelser. Men først og fremst kjemper hun for de som mister noen.

KOMMENTARER OG KRONIKKER

Lik og kompleksitet

Vi trenger en ny NOU skriver Magne Hustavenes, direktør i gravplassetaten.

Loven forskjellsbehandler gravplasser nord i landet

Reduserte inntekter fra festeavgift gir oss nord i landet en ekstra økonomisk belastning, skriver kirkevergen i Hemnes.

Styrets hjørne: Hvorfor er livssynsåpenhet viktig?

I dag hadde jeg en kar på besøk på kontoret. «Jeg lurte litt på dette med døden, og så er jeg ikke medlem av kirka.» «Velkommen, da har du kommet på rett plass!»
TEMANOTAT FRA STATSFORVALTEREN

Vegetasjon på gravplassen

Busker og tre er sentrale element på gravplassen. Ikkje berre dei store praktfulle alleane, men òg frodige enkelttre, lubne buskar og vakre samanplantingar.

NOTISER OG SMÅSAKER

Nytt fra SKU

Kartongurner er mye brukt i både Sverige og Finland, men foreløpig lite i Norge.

Kompostering av døde i Sverige?

SKKF (Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund) har vært på studiereise til USA for å lære mer om kompostering som alternativ nedbrytningsform.

Navneflytting til minnelund og urnevegg

Barne- og familiedepartementet gjorde 23. mars endringer i gravplassforskriftens bestemmelser om navneflytting (ofte kalt
«symbolsk flytting»).

Gravplassen lanserer innlogging

Nå kan du velge om du vil lese Gravplassen på nett eller papir. Alle saker fra papirbladet publiseres også her på nettsiden.
VEILEDNING FRA STATSFORVALTEREN

Å stenge for kistegravlegging

Det er en forutsetning at kister og urner skal brytes ned og at graver kan gjenbrukes.

GRAVPLASSER

En grønn og stille oase omringet av næringsområder

Presentasjon av utvidelse på Alfaset gravlund.

Minnelunder i nord

Gravplassens kartlegging viser økt interesse, men også stor forskjell på Troms og Finnmark

Moa urnelund i Ålesund

Kommunen ønsket å etablere en attraktiv urnelund som kunne bidra til at flere velger kremasjon. Det lyktes de med.

Nye Tofta Gravlund i Harstad

Tofta gravlund ligger øst for Bergselva. På vestsiden ligger en eldre gravlund. Sør for denne gravlunden, på samme side av elva, var reguleringsplanen klar for utvidelse av den nye gravlunden.

Aktuell utgave

#2 - 2023 - Årgang 54

En ny måte å tenke gravplass på

En gravplass som våger å være nytenkende og som speiler vår tid, med urbanisering, individualisering og mangfold, er gravplassen i Lørenskog. Som hovedsak i dette bladet har vi latt gravplassjefen i Lørenskog presentere den siste store utvidelsen av gravplassen. Her kombineres gravplass med park- og rekreasjonsområde på en unik måte.
Se alle utgaver