Møt Gravplassforeningens nye daglige leder

Hun kommer med lang erfaring fra kulturvern og interessepolitikk. Kari Anne Flaa er Gravplassforeningens nye daglige leder.

KOMMENTARER

Tid for etisk refleksjon

Det er på sin plass å takke våre kollegaer i Trondheim for sin gjestfrihet da fagdagene for krematorier ble avholdt mot slutten av 2023. Det er lett å la seg imponere over hvor mange som kan mye om et smalt fagfelt, det er stort engasjement og det er mange som med god grunn kan være stolte av den viktige jobben de gjør.

Kall en gravferd for en gravferd og ikke for en bisettelse

Begravelse, bisettelse, bisetjing, urnebegravelse, urnesermoni, urnebisettelse..

Fortsett å bruke landskapsarkitekt til planleggingen av navnet minnelund!

«Alle» gravplasser ønsker seg en navnet minnelund, men hvem skal planlegge dem? Som utøvende landskapsarkitekt mener jeg det er vi, landskapsarkitektene, som bør gjøre dette og ikke den lokale gravplassforvaltningen med sine ansatte. Det kan likevel godt hende at tiden er inne for å tenke litt nytt, både om faglig samarbeid og økonomi i forbindelse med denne planleggingen.
Pluss
PORTRETT

Å følge rørene

Han ble født inn i gravferdsbransjen og elsker tekniske løsninger. Arbeidslederen på Alfaset krematorium fulgte rør for å utvikle seg.

MINNELUNDER

Navnet minnelund på Nøtterøy kirkegård

Nøtterøy kirkegård er den eneste gravplassen på Nøtterøy.
I 2013 startet arbeidet med å planlegge gravplassens første navnete
minnelund. Asplan Viak ved Tønsbergavdelingen ble engasjert til å
tegne ut et forslag.

– Minnelunden er veldig populær

Det forteller Lucian Riti som er driftsleder for gravplassene i Færder.
FAGDAGER

Rekordmange deltagere på krematoriefagdagene

30. nov. til 1. des. inviterte Krematorienettverket til fagdager i Trondheim. Deltagerlisten talte 89 hoder. Det er rekord for andre år på rad.

RÅD OG RETTLEDNING

Belysning på gravplasser

Tradisjonelt har det ikke vært belysning inne på gravplassene. Gravferder, besøk og stell har skjedd i dagslys. Skikken med tenning av lys på graver, mer bruk av kirkene til kveldsarrangement og den generelle teknologiske utviklingen, gjør at belysning av internveier og møteplasser er mer aktuelt enn tidligere. Hva er det vi bør tenke på i denne sammenhengen?

Interne vegar og endringar

På gravplassen skal det vere lett å komme fram for båreprosesjon, besøkande og med teknisk utstyr til alle gravfelt. Kva for standard vegane skal ha er avhengig av bruken og trafikkmengda.

Vegetasjon på gravplassen

Busker og tre er sentrale element på gravplassen. Ikkje berre dei store praktfulle alleane, men òg frodige enkelttre, lubne buskar og vakre samanplantingar.

Råd og rettleiing – og kva er ei vesentleg endring

Vi hos Statsforvaltaren får av og til spørsmålet «Må vi søke om det?» Svaret er ganske ofte «Det kjem an på…». Statsforvaltaren skal godkjenne «vesentleg endring» av gravplassen – kva ligg i det?

KOMMENTARER

Det arbeides intensivt med Digital gravferdsmelding!

Styreleder i Gravplassforeningen Johannes Sørhaug spurte i Gravplassen 4/23 hva som skjer med Digital gravferdsmelding. Barne- og familiedepartementet startet arbeidet med digitalisering på gravplassektoren i mai 2021. Sørhaugs spørsmål er derfor betimelig etter to og et halvt år.

Tiden vi er inne i er spennende på mange måter

Det har vært en glede å ha Maren Rønning som ansatt i foreningen. Hun tar nå fatt på nye oppgaver, og vi ønsker henne masse lykke til i jobb som kommunikasjonsrådgiver i AT‑skog.

Aktuell utgave

#1 - 2024 - Årgang 55

Likkistens historie og grønne gravplasser

Historien til livets siste møbel, flere navnede minnelunder og fremtidens grønne gravplasser. Det er blant temaene som du kan lese mer om i årets første utgave av bladet.
Se alle utgaver