Endring i avfallsforskriften

Nå må alle gravplasser kildesortere og levere avfall til gjenvinning.
Pluss

TEMA: GJENBRUK AV GRAVMINNER

– Et viktig kulturminnetiltak

Gravplassforvaltningen i Larvik legger til rette for at gravminner som ellers ville blitt knust til pukk og fyllmasse, pusses opp og gjenbrukes på nye graver.

En mur av gravminner

På Notodden gravlund står en 40 meter lang mur som er bygd av mer enn 800 gravminner.

Ressurs eller avfall?

I Danmark har man siden 2012 hatt en nasjonal ordning for gjenbruk av gravminner. Faglig råd for gravferd mener vi bør få til noe tilsvarende i Norge, men steinindustrien og gravminneleverandørene er skeptiske.
VEILEDNING FRA STATSFORVALTEREN

Utstyr på gravplass

Vannposter, benker og avfallsstasjoner bidrar til å gjøre gravplassene funksjonelle for både besøkende og ansatte.

GRAVPLASSER

En grønn og stille oase omringet av næringsområder

Presentasjon av utvidelse på Alfaset gravlund.

Minnelunder i nord

Gravplassens kartlegging viser økt interesse, men også stor forskjell på Troms og Finnmark

Moa urnelund i Ålesund

Kommunen ønsket å etablere en attraktiv urnelund som kunne bidra til at flere velger kremasjon. Det lyktes de med.

Nye Tofta Gravlund i Harstad

Tofta gravlund ligger øst for Bergselva. På vestsiden ligger en eldre gravlund. Sør for denne gravlunden, på samme side av elva, var reguleringsplanen klar for utvidelse av den nye gravlunden.

Kommentarer og kronikker

– Går vi mot en mer sammensatt sektor?

Mye tyder på at gravplassektoren vil endres betydelig i løpet av få år. Det er avgjørende at aktørene i sektoren først og fremst holder blikket på samfunnsoppdraget gravplassloven rammer inn.

Kun et nasjonalt forbud mot engangsplast på våre gravlunder vil gjøre en forskjell

Forvaltningene bør danne felles front mot de med mer makt enn oss: Lovgiverne. Det er de som kan vedta et nasjonalt forbud mot produkter som ikke har noe i naturen å gjøre.

Med pacemaker inn i evigheten

Kravet om å fjerne implantater før kremasjon er etisk galt overfor den avdøde og legger bånd på begrensede ressurser i helsevesenet. Nå må krematoriene benytte muligheten til å søke om dispensasjon.

Aktuell utgave

#1 - 2023 - Årgang 53

Første nummer i ny drakt

I årets første nummer har vi valgt å gi stor plass til étt enkelt tema, nemlig gjenbruk av gravminner. Gjenbruk er viktig i et klima- og miljøperspektiv, men også et kulturminnetiltak som kan sikre at både historiske miljøer på gravplassene og norske håndverkstradisjoner blir bevart for ettertiden.
Se alle utgaver