Å følge rørene

Han ble født inn i gravferdsbransjen og elsker tekniske løsninger. Arbeidslederen på Alfaset krematorium fulgte rør for å utvikle seg.
Pluss

Park- og anleggsmessen

Ekstrem batterilader og avanserte robotklippere

Et av de mest vanlige argumentene mot batteridrevne maskiner er at det tar så lang tid å lade batteriene. Men hva om man kan lade batteriene nesten like raskt som man fyller bensin? Det er hva den nye batteriladeren fra Kress kan gjøre.

Bentzen AS på Park- og anleggsmessen

Vi stakk innom standen til Bentzen AS på Park og Anleggsmessen, og der kunne daglig leder Helge Granly fortelle at de hadde to relativt ferske nyheter: De er blitt forhandler av hele sortimentet til Makita, og de er nå forhandler av Paxter.

Sikring av gravminner

Antallet skeive og veltede gravsteiner er økende, noe som både er skjemmende og utgjør en reell fare for ulykker. Slik de fleste gravminnene er montert i dag, vil mange i løpet av noen år begynne å lute, og myndighetene vurderer nå et forslag om at gravminner skal tåle en belastning på 35 kg uten å bli ustabile. Det har Atle Janssen i Gravminnesikring allerede funnet en løsning på.
Pluss
DYPDYKK

Multifunksjonelle gravplasser

En forståelse av gravplassen som utelukkende et sted for død og sorg, utfordres av nye måter å minnes den døde på. Hvordan tegne, planlegge og drifte multifunksjonelle gravplasser?

KOMMENTARER OG KRONIKKER

Begynnelsen på slutten for kirkelig gravplassmyndighet?

I begynnelsen av august dro jeg til Trondheim for å overvære Kirkemøtet. Det er første gang på mange år i kirkesjefjobb at jeg var der.

Vi trekker et lettelsens sukk

Lokal kirkelig gravplassmyndighet er hovedregel i gravplassloven. Med denne forutsetningen er Kirkemøtets vedtak om status quo i organiseringsspørsmålet det beste som kunne skje gravplassektoren. Vi trekker et lettelsens sukk.

Privat kontra offentlig tilbyder av gravstell

Noen ganger opptrer kirkelig fellesråd som om de har monopol på gravstell, skriver Nils Saur, daglig leder i Norsk kirkegårdsservice.

NYTT FRA STATSFORVALTEREN

Gravplassen og livssynsmangfoldet

Hovedordningen i Norge er at gravplassene er offentlige og skal kunne benyttes av alle. Folk skal kunne gravlegges side om side uavhengig av kulturbakgrunn, tro eller livssyn.

Interne vegar og endringar

På gravplassen skal det vere lett å komme fram for båreprosesjon, besøkande og med teknisk utstyr til alle gravfelt. Kva for standard vegane skal ha er avhengig av bruken og trafikkmengda.
Pluss
FAGDAGER I TROMSØ

– Ikke vent på regelverket!

Sissel Bryne Hedland satt fyr på fagdagens første dag. Som gravplassjef i Stavanger mener hun at regelverket er tilpasset kistegravlegging og må fornyes.

FLERE FOREDRAG

Gravplassundersøkelsen

Carsten Furuseth, spesialrådgiver i KA, presenterte både oppløftende og utfordrende tall fra Gravplassundersøkelsen 2023.

Med respekt for avdøde

De fleste kjenner henne som en drivende fagperson gjennom mange år på feltet. Under fagdagene ble de også kjent med en Åse Skrøvset som har sterke meninger om sektoren.

På vegne av alle

Systematisk dialog og skrevne avtaler var blant Inghild Hareide Hansens klare råd når hun endret podiet under Gravplassforeningens fagdager i Tromsø.

– Åpne for absolutt alle

Jørgen Forøy er nestleder i Gravplassforeningen og krematoriums- og gravlundssjef i Tromsø. Hans innlegg den siste dagen hadde navnet «Hvordan kommuniserer vi? – Det livssynsåpne perspektivet.»

Sett utenfra

Hvordan oppfattes gravplassforvaltning fra utsiden? Det var spørsmålet Tromsøs kirkeverge Oddgeir Albertsen ga noen svar på under innlegget «Gravplassforvaltning på vegne av kommunen».

KOMMENTARER

Verdien av å møtes

Gravplassforeningen gjennomførte nylig fagdagene, som er vårt største årlige arrangement. Denne gangen gikk turen til Tromsø og temaet som skulle belyses var livssynsåpenhet.

Erindringer fra en spørrende gjest

Som medbragt reporter var det mye kunnskap å hente fra fagdagene. Men jeg sitter først og fremst igjen med et spørsmål: Hvorfor er gravferdsmennesker så gode på å fortelle historier?

Aktuell utgave

#4 - 2023 - Årgang 54

Årets siste utgave er her

I dette nummeret kan du blant annet lese sakene: “Fra innsikt til utsikt - Utviklingsplan for Moss kirkegård”, portrett av Espen Brunstad, arbeidsleder på Alfaset krematorium, samt flere artikler fra Park og anlegsmessen 2023.
Se alle utgaver