Pudderrosa samtalestarter

En samtale med bildebokskaper Henriette T. Osnes om Den lille boken om den store døden.
Web
RÅDGIVNING FRA STATSFORVALTEREN

Buffersone, skjerming og avstander

Selv etter et par pandemi-år der vi har blitt vant med å tenke i avstand og meter, kan vi stusse litt på buffersoner og avstandsbestemmelser når det gjelder gravplasser.

GRAVPLASSER

En grønn og stille oase omringet av næringsområder

Presentasjon av utvidelse på Alfaset gravlund.

Minnelunder i nord

Gravplassens kartlegging viser økt interesse, men også stor forskjell på Troms og Finnmark

Moa urnelund i Ålesund

Kommunen ønsket å etablere en attraktiv urnelund som kunne bidra til at flere velger kremasjon. Det lyktes de med.

Nye Tofta Gravlund i Harstad

Tofta gravlund ligger øst for Bergselva. På vestsiden ligger en eldre gravlund. Sør for denne gravlunden, på samme side av elva, var reguleringsplanen klar for utvidelse av den nye gravlunden.
ÅRETS BESTE 2023

Vil kåre landets beste livssynsåpne seremonirom

Gravplassforeningen har valgt livssynsåpne seremonirom som tema for prisen "årets beste". Prisen deles ut på fagdagene 5. - 7. september i Tromsø. Frist for å sende inn materiale er 1. mai.

Kommentarer og kronikker

Med pacemaker inn i evigheten

Kravet om å fjerne implantater før kremasjon er etisk galt overfor den avdøde og legger bånd på begrensede ressurser i helsevesenet. Nå må krematoriene benytte muligheten til å søke om dispensasjon.

Kun et nasjonalt forbud mot engangsplast på våre gravlunder vil gjøre en forskjell

Forvaltningene bør danne felles front mot de med mer makt enn oss: Lovgiverne. Det er de som kan vedta et nasjonalt forbud mot produkter som ikke har noe i naturen å gjøre.

"Går vi mot en mer sammensatt sektor?"

Mye tyder på at gravplassektoren vil endres betydelig i løpet av få år. Det er avgjørende at aktørene i sektoren først og fremst holder blikket på samfunnsoppdraget gravplassloven rammer inn.

Aktuell utgave

#1 - 2023 - Årgang 53

Neste nummer kommer i mars

Første nummer i ny drakt er under utarbeidelse og vil bli utgitt i slutten av mars. Vi skriver om: gjenbruk av gravminner, søppelhåndtering på gravplassen, vesentlig endring av gravplass, litteratur om døden mm.
Se alle utgaver