Rekordmange påmeldte til krematoriefagdagene

29. nov. til 1. des. inviterer Krematorienettverket til fagdager i Trondheim. Deltagerlisten teller 86 hoder. Det er ny rekord.

NYTT FRA STATSFORVALTEREN

Gravplassen og livssynsmangfoldet

Hovedordningen i Norge er at gravplassene er offentlige og skal kunne benyttes av alle. Folk skal kunne gravlegges side om side uavhengig av kulturbakgrunn, tro eller livssyn.

Interne vegar og endringar

På gravplassen skal det vere lett å komme fram for båreprosesjon, besøkande og med teknisk utstyr til alle gravfelt. Kva for standard vegane skal ha er avhengig av bruken og trafikkmengda.
Pluss
DYPDYKK

Multifunksjonelle gravplasser

En forståelse av gravplassen som utelukkende et sted for død og sorg, utfordres av nye måter å minnes den døde på. Hvordan tegne, planlegge og drifte multifunksjonelle gravplasser?

KOMMENTARER OG KRONIKKER

Begynnelsen på slutten for kirkelig gravplassmyndighet?

I begynnelsen av august dro jeg til Trondheim for å overvære Kirkemøtet. Det er første gang på mange år i kirkesjefjobb at jeg var der.

Vi trekker et lettelsens sukk

Lokal kirkelig gravplassmyndighet er hovedregel i gravplassloven. Med denne forutsetningen er Kirkemøtets vedtak om status quo i organiseringsspørsmålet det beste som kunne skje gravplassektoren. Vi trekker et lettelsens sukk.

Privat kontra offentlig tilbyder av gravstell

Noen ganger opptrer kirkelig fellesråd som om de har monopol på gravstell, skriver Nils Saur, daglig leder i Norsk kirkegårdsservice.
Pluss
FAGDAGER I TROMSØ

– Ikke vent på regelverket!

Sissel Bryne Hedland satt fyr på fagdagens første dag. Som gravplassjef i Stavanger mener hun at regelverket er tilpasset kistegravlegging og må fornyes.

FLERE FOREDRAG

Gravplassundersøkelsen

Carsten Furuseth, spesialrådgiver i KA, presenterte både oppløftende og utfordrende tall fra Gravplassundersøkelsen 2023.

Med respekt for avdøde

De fleste kjenner henne som en drivende fagperson gjennom mange år på feltet. Under fagdagene ble de også kjent med en Åse Skrøvset som har sterke meninger om sektoren.

På vegne av alle

Systematisk dialog og skrevne avtaler var blant Inghild Hareide Hansens klare råd når hun endret podiet under Gravplassforeningens fagdager i Tromsø.

– Åpne for absolutt alle

Jørgen Forøy er nestleder i Gravplassforeningen og krematoriums- og gravlundssjef i Tromsø. Hans innlegg den siste dagen hadde navnet «Hvordan kommuniserer vi? – Det livssynsåpne perspektivet.»

Sett utenfra

Hvordan oppfattes gravplassforvaltning fra utsiden? Det var spørsmålet Tromsøs kirkeverge Oddgeir Albertsen ga noen svar på under innlegget «Gravplassforvaltning på vegne av kommunen».

KOMMENTARER

Verdien av å møtes

Gravplassforeningen gjennomførte nylig fagdagene, som er vårt største årlige arrangement. Denne gangen gikk turen til Tromsø og temaet som skulle belyses var livssynsåpenhet.

Erindringer fra en spørrende gjest

Som medbragt reporter var det mye kunnskap å hente fra fagdagene. Men jeg sitter først og fremst igjen med et spørsmål: Hvorfor er gravferdsmennesker så gode på å fortelle historier?

Aktuell utgave

#3 - 2023 - Årgang 54

Fagdager i Tromsø – Med livssynsåpenhet på programmet

Den første uke i september samlet gravplassansatte fra hele landet seg til fagdager i Tromsø. Tema for uken var livssynsåpenhet. Journalist Anlov Peter Mathiesen var med som medbragt rapporter, og i denne utgaven kan du lese alt om fagdagene. Pluss litt til. Vi har blant annet fått byforsker Pavel Grabalov til å skrive om multifunksjonelle gravplasser, og Nils Saur fra Norsk kirkegårdsservice sparker i gang debatten om privat kontra offentlig gravstell.
Se alle utgaver