Grønn Galla og FAGUS 20 år

Fra magasinet
Hipp hurra for FAGUS 20 år! Jubilanten ble feiret med Grønn Galla der temaet var gjenbruk og livsløp i grøntanleggsbransjen.
Daglig leder i FAGUS, Mari Myhrene, presenterte plantevalg.no - et nytt digitalt verktøy for plantevalg, under konferansen. Foto: Synnøve Haugstad Sira

15. november kunne Mari Myhrene, daglig leder i FAGUS, ønske 204 deltagere velkommen til Grønn Galla i Drammen.

Todagerskonferansen arrangeres annet hvert år og har som formål å sette søkelyset på de gode grønne løsningene innenfor grøntanleggssektoren – og samle deltagere på tvers av fag, yrker og organisasjoner.

Engasjement og fremtidstro

FAGUS og Grønn Galla

FAGUS (Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren) ble stiftet i 2003 som den grønne sektorens samlende paraplyorganisasjon.

Grønn Galla er et samarbeidsprosjekt mellom FAGUS og de tilsluttede organisasjonene.

Ragnhild Nessa holdt et av de første innleggene. Hun delte fra sine erfaringer som praktiserende landskapsarkitekt, og viste frem NLA (Norske landskapsarkitekters forening) sin eksempelsamling «Sirkulær økonomi i landskapsarkitekturen» som kom ut i oktober i år, og hvor blant annet Notodden gravlund er løftet frem eksempel på hvordan foredling av stedets kvaliteter og ressurser er løst på en god måte.

Anja Røyne, med doktorgrad i fysikk og mastergrad i samfunnsøkonomi, entret scenen senere samme dag. Hun ga konferansedeltagerne det store perspektivet.

FAGUS tilsluttede organisasjoner

  • NFG – Norsk forening for gravplasskultur
  • NAML – Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører
  • BPI – Bad, park og idrett
  • NGF – Norsk gartnerforbund
  • NLA – Norske landskapsarkitekters forening
  • NTF – Norsk Trepleieforum

– Vi snakker mye om sirkulærøkonomi, men hvorfor er det egentlig viktig?

Røyne illustrerte hvordan ombruk av materialer, jord og masser, helt konkret – har konsekvenser for planetens tålegrenser.

Felles for alle foredragsholderne på Grønn Galla var at de understreket alvoret i situasjonen verden står overfor. Vi har både naturkrise og klimakrise, og skal vi unngå katastrofe – ja, da er tiden knapp. Samtidig var det stort rom for optimisme, engasjement og fremtidstro. Det samlede budskapet syntes å være at den grønne bransjen har en kompetanse som er viktigere enn noen gang, og at summen av bransjens enkelte bidrag er betydelig i den store sammenhengen.

Ruth Hauge Bjørneseth fra styret i Gravplassforeningen har deltatt i programkomiteen for Grønn Galla. Her sammen med Mari Myhrene, daglig leder i FAGUS. Foto: Synnøve Haugstad Sira

Gjenbruk av gravminner

Naomi Louise Wilde er et kjent navn for mange i gravplassektoren. Hun har jobbet med gravplasser siden 1996, først i Bærum kommune, og nå i Gravplassetaten fra 2019. Wilde holdt det eneste innlegget på konferansen som direkte omhandlet gravplass: «Gjenbruk av gravminne – Kan vi lage gull av gråstein?» Her snakket hun om gjenbruk av gravminner som et bærekraftig alternativ til dagens praksis med destruering ved knusing.

Naomi Wilde fra gravplassetaten i Oslo holdt foredrag om gjenbruk av gravminner. Foto: Synnøve Haugstad Sira

Nytt digitalt verktøy for plantevalg

Mari Myhrene avsluttet Grønn Galla med å presentere status for «Plantevalg», som er et nytt digitalt verktøy for grøntanleggsbransjen.

Plantevalg.no skal være basert på Hageselskapets sortsliste og forskningsbasert plantekunnskap fra NMBU. Verktøyet er utviklet for norske forhold og vil ha en rekke søkefunksjoner og filter, slik som: høyde, lysforhold og farger, og vil i tillegg være koblet opp mot digitale klimasonekart.

Maren Rønning
Redaktør

Lignende saker

Vegetasjon på gravplassen

Busker og tre er sentrale element på gravplassen. Ikkje berre dei store praktfulle alleane, men òg frodige enkelttre, lubne buskar og vakre samanplantingar.

Utvidelsen på gravplassen i Lørenskog

Ellipseformede gravfelt plassert mellom grøntstrukturer og friområder til rekreasjonsbruk representerer en ny måte å tenke gravplass på.

Bentzen AS på Park- og anleggsmessen

Vi stakk innom standen til Bentzen AS på Park og Anleggsmessen, og der kunne daglig leder Helge Granly fortelle at de hadde to relativt ferske nyheter: De er blitt forhandler av hele sortimentet til Makita, og de er nå forhandler av Paxter.

Endring i avfallsforskriften

Nå må alle gravplasser kildesortere og levere avfall til gjenvinning. Det nye nasjonale kravet møtes med både innsatsvilje og skepsis hos landets gravplassforvaltninger.

Ekstrem batterilader og avanserte robotklippere

Et av de mest vanlige argumentene mot batteridrevne maskiner er at det tar så lang tid å lade batteriene. Men hva om man kan lade batteriene nesten like raskt som man fyller bensin? Det er hva den nye batteriladeren fra Kress kan gjøre.

Digital plantedatabase på trappene

FAGUS (Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren), Det norske hageselskap (Hageselskapet) og Institutt for landskapsarkitektur, NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) samarbeider om å utvikle en søkbar digital kunnskapsbase for bærekraftige plantevalg.