Moa urnelund i Ålesund

Fra magasinet
Kommunen ønsket å etablere en attraktiv urnelund som kunne bidra til at flere velger kremasjon. Det lyktes de med.
Innhegningen rundt urnelunden består av en teglsteinsmur som trappes med terrenget. Gravfeltene er inndelt med bøkehekker i en buet form. Foto: Damian Heinisch

Prosjektopplysninger

 • Prosjektnavn: Moa urnelund
 • Byggherre: Ålesund kirkelige fellesråd
 • Landskapsarkitekt: Grindaker landskapsarkitekter as
 • Tekniske rådgivere: Norconsult AS
 • Entreprenør: Møre Maskin AS
 • Antall urnegraver: ca. 500 med plass til 4 i hver
 • Navna minnelund: ca. 300 urnegraver
 • Entreprisekostnader: ca. 15 millioner

Ålesund kommune hadde mål om å øke kremasjonsandelen for Ålesund øst, som tilhører Spjelkavik Sogn. Kremasjonsandelen i Spelkavik var betydelig lavere enn i sentrum av Ålesund. Kommunen ønsket å etablere en attraktiv urnelund som skulle smykke Moa. Urnelunden skulle være tiltrekkende på folk, slik at man ønsket å ta den i bruk.

Moa ligger på Sunnmøre, i bydelen Spjelkavik, 11 km fra Ålesund sentrum. Handelsstedet Moa er omkranset av et vakkert landskap.

Arealet for ny urnelund på Moa er på cirka 6 – 7.000 kvadratmener, og ligger i tilknytning til Spjelkavik kirke. Kirken er tegnet av arkitekt Alf Apalseth og er fra 1987. Den er bygget i teglstein, har en karakteristisk 6-kantform og ligger fint til i landskapet, på en liten høyde.

Den eksisterende tomten besto av et areal som lå helt brakk. Det ble registrert et tråkk, en snarvei diagonalt mot kirken, samt et fint furutre som ble bevart, ellers var det en del fyllmasser på tomten, og ikke mye av det naturlige terrenget igjen. Tomten er slakt hellende mot sør.

Moa er et handelssted med mye infrastruktur knyttet til aktivitetene i området. Tomten grenser mot en trafikkert vei i vest, og rett sør for tomten er det boligblokker som rager høyere enn kirken. Flere kjøpesentre, næringsbygg, bussterminal, idrettsarenaer mm ligger tett på den nye urnelunden. I nord er det et større industriområde som også genererer mye trafikk og aktivitet for hele bydelen. En av hovedutfordringene var å skape en urnelund som kunne ivareta behov for stille soner.

En buet akse leder de besøkende gjennom urnelunden og opp mot kirken. Den sentrale plassen med vannspeilet ligger langsmed aksen. Foto: Damian Heinisch

Inspirasjon til formkonsept

Fremdrift

 • 2010: Begrenset plan- og designkonkurranse om ny urnelund på Moa, vunnet av Grindaker Landskapsarkitekter.
 • 2011: Oppstart planarbeid, detaljregulering.
 • 2013: Forprosjekt.
 • 2014: Vedtatt reguleringsplan.
 • 2016: Anbudstegninger og beskrivelse. Byggestart.
 • 2017: Ferdigstilt.

Glassmaleriene inne i kirken ga inspirasjon til å begynne med et formkonsept for urnelunden. Håkon Bleken heter kunstneren, og det var totalt 96 ruter med glassmalerier i abstrakte former.

For å skape et stille område, ble det jobbet med å skjerme, stenge ute det man ikke vil skal forstyrre urnelunden. Både lydstøy og visuell støy. Et viktig grep for å skape et stille område på urnelunden, var å senke terrenget. Samtidig bygge opp terreng i ytterkant. Da stenger man ute mye av støyen, og opplevelsen blir mere intim inne på urnelunden. Dette ble innarbeidet i formkonseptet.

Formkonseptets hovedelementer

 • Skjerming i form av en bred ytre ramme mot sør og vest.
 • En skjerming som har en annen prydverdi og som knyttes mere mot kirka, i nord og øst.
 • En forbindelse gjennom området i form av en buet akse som leder mot kirken.
 • En sentral plass langs aksen.

Urnelundsplanen

Det er brukt teglsteinsmurer for innhengning av urnelunden. Teglen passer godt til kirken og skaper en god helhet i materialuttrykk. I den ytre rammen mot veien og mot de høye blokkene er det planten bøkeskog for en god skjerming. Buen inn mot urnelunden er en teglmur som har en trappet utførelse, både vertikalt og i horisontalplanet.

Innhengningen mot P-plassen og kirken er lavere, slik at man har kontakt ut av urnelunden mot kirken.

Innenfor innhegningen en stiføring som er både praktisk og definerer det store landskapsrommet. Den sentrale aksen er mere opparbeidet og flottere, med et dekke av marktegl som leder gjennom hele urnelunden og erstatter den diagonale stien som vi registrerte på tomten. Det er 2 hoveddeler med urnegravfelt som er avgrenset med stramme bøkehekker i bueform og skaper mindre og skjermede rom på urnelunden. Bevegelsen gjennom en buet form gir også skjerming og ro for besøkende. Det er plantet noen større grupper med ulike flerstammede trær som bryter opp områdene med urnegravfelt. Til sammen er det ca 500 urnegraver med plass til 4 urner i hver.

Lengst sør er det en navnet minnelund, hvor teglmuren er blitt minnevegg for navneplater. Her er det plass for ca 300 urnegraver. Den sentrale plassen består av et vannspeil og en plass hvor man kan sitte å se utover urnelunden. Plassen kan også brukes til seremoni.

Fargepaletten på urnelunden består av varme fargetoner i materialer og vegetasjon. Inspirert av kirken, er det benyttet både tegl og kobber i elementer på urnelunden. De 2 portene er laget av smijern med flettet kobberskiver som utsmykning.

Bøkeskogen og bøkehekkene får gyldne høstfarger med løv som sitter på gjennom viteren. Med årene, når alle trærne vokser til, er målet at urnelunden vil bli som en skjermet oase i en travel bydel.

Moa urnelund. Oversiktsbilde. Foto: Damian Heinisch
Oversiktstegning.

Prinsipp for urnefelt

Urnefeltene er delt inn slik at det er en hekk på hver side, en rad med urnegraver til 4 urner, og en gressgang for å gå på. I vedtektene for gravplasser i Ålesund er det en særbestemmelse for Moa urnelund: «På Moa urnelund kan gravminne ikkje være høgare enn 50 cm, breiare enn 40 cm og tjukkare enn 30 cm».

Før etableringen av Moa urnelund var kremasjonsandelen i Spjelkavik sogn under 20%.

Fra 2017 - 2021 hadde andelen kremerte steget i Spjelkavik sogn til over 60%. Urnegravlegging har steget jevnt år for år på nye Moa urnelund. Det var i mai 2022 på ca. 165 urnegraver og antallet ved navna minnelund var i mai 2022 på 35 urner.

Navnet minnelund

Den navnede minnelunden er lokalisert i den søndre delen som er ganske skjermet, og ligger lavest i terrenget. 3 av murelementene brukes til minnevegg og urner settes ned i gressarealet foran.

For navneplatene forborres det hull i veggene. Etterlatte kan sette ned blomster på blomsterplater foran minneveggene. Det er valgt et ensartet grønt bunndekke foran muren.

Inngang fra sørvest via buffersone med bøketrær og mur. Porten er utsmykket med flettet kobber. I bakgrunnen ses et flott furutre som ble bevart. Foto: Damian Heinisch

Sentral plass

Den sentrale plassen ligger i en buet akse som leder mot kirken. Plassen består av et tredekke og et vannspeil i 2 like former som er speilvendt, som i yin yang, for å skape en balanse og harmoni når man oppholder seg her. Tredekket er møblert med benker hvor en kan sitte å se utover vannspeilet. Rett i nærheten er det en egen plass for vannpost og avfall som er delt inn med en hekk.

Erfaring etter fem år

Urnelunden ligger svært sentralt til forhold til mange ulike funksjoner. Den er blitt tatt godt imot, og brukes på ulik måte av de besøkende. Både til gjennomgang, til å rusle rundt i eller sitte ned, og som et stillerom. Benkene ved vannspeilet blir mye brukt. Der finner folk roen, og er der i øyeblikket og tar seg tid til ettertanke i hverdagens mas og jag. Til tross for den sentrale plasseringen, oppleves urnelunden som et stille område.

Det var opprinnelig ikke et ønske om egen driftsplass for urnelunden, ettersom driftsbiler ville ankomme urnelunden med medbrakt utstyr. I etterkant har det vist seg å være et behov for en egen driftsplass, da det krever mye planlegging i forhold til driften av urnelunden. Det har også vært utfordringer med bemanning i driftsavdelingen. De skulle gjerne hatt flere ansatte med grøntfaglig kompetanse.

Økning i kremasjonsandelen i Spjelkavik sogn

Før etableringen av Moa urnelund var kremasjonsandelen i Spjelkavik sogn under 20%.

Fra 2017 - 2021 hadde andelen kremerte steget i Spjelkavik sogn til over 60%. Urnegravlegging har steget jevnt år for år på nye Moa urnelund. Det var i mai 2022 på ca. 165 urnegraver og antallet ved navna minnelund var i mai 2022 på 35 urner.

Bente Nesheim
Landskapsarkitekt
Grindaker landskapsarkitekter AS

Lignende saker

Fortsett å bruke landskapsarkitekt til planleggingen av navnet minnelund!

«Alle» gravplasser ønsker seg en navnet minnelund, men hvem skal planlegge dem? Som utøvende landskapsarkitekt mener jeg det er vi, landskapsarkitektene, som bør gjøre dette og ikke den lokale gravplassforvaltningen med sine ansatte. Det kan likevel godt hende at tiden er inne for å tenke litt nytt, både om faglig samarbeid og økonomi i forbindelse med denne planleggingen.

"Fra innsikt til utsikt" - En studentoppgave fra NMBU

Iver Lysfoss Skjeggestad har store visjoner for Moss kirkegård.

Utvidelsen på gravplassen i Lørenskog

Ellipseformede gravfelt plassert mellom grøntstrukturer og friområder til rekreasjonsbruk representerer en ny måte å tenke gravplass på.

Stor vekst i antall navnete minnelunder

Det etableres stadig flere navnete minnelunder. Det opplyser statsforvalteren som etter gravplassloven skal godkjenne minnelunder og annen «vesentlig endring» av gravplass.

Slik lager Lillestrøm grønne gravplasser

De kjører elektrisk og monterer solceller. Det vanskeligste for gravplassforvaltningen i Lillestrøm er likevel å få folk flest til å sortere riktig.

Sandnes kirkegård i Alstahaug

Sandnes kirkegård ligger vakkert til i et åpent landskap på Sandnes i Alstahaug kommune i Nordland. Går vi tilbake i tid lå Sandnes gård i dette området, et gudehov.