Multifunksjonelle gravplasser

Fra magasinet
En forståelse av gravplassen som utelukkende et sted for død og sorg, utfordres av nye måter å minnes den døde på. Hvordan tegne, planlegge og drifte multifunksjonelle gravplasser?
Er du medlem og har registrert bruker? Logg inn her.

Få full tilgang til artikkelen

For å lese den artikkelen må du være medlem i Gravplassforeningen eller jobbe i en organisasjon som er medlem.
Bli medlem
Medlem, men ikke registrert bruker på nettstedet? Registrer bruker

Lignende saker

Stor vekst i antall navnete minnelunder

Det etableres stadig flere navnete minnelunder. Det opplyser statsforvalteren som etter gravplassloven skal godkjenne minnelunder og annen «vesentlig endring» av gravplass.

Slik lager Lillestrøm grønne gravplasser

De kjører elektrisk og monterer solceller. Det vanskeligste for gravplassforvaltningen i Lillestrøm er likevel å få folk flest til å sortere riktig.

Navnet minnelund på Nøtterøy kirkegård

Nøtterøy kirkegård er den eneste gravplassen på Nøtterøy.
I 2013 startet arbeidet med å planlegge gravplassens første navnete
minnelund. Asplan Viak ved Tønsbergavdelingen ble engasjert til å
tegne ut et forslag.

– Minnelunden er veldig populær

Det forteller Lucian Riti som er driftsleder for gravplassene i Færder.

Kom med forslag til Årets beste-pris for avfallsreduksjon

Nå er det tid for å sende inn forslagene til Årets beste-prisen. Denne gangen er det strategier og forsøk for å få til avfallsreduksjon som skal belønnes.

Fredning av Sofienberg jødiske gravlund

Den ble grunnlagt av de første jødiske innvandrerne. Nesten 140 år senere er den beskyttet av norsk lov.