Privat kontra offentlig tilbyder av gravstell

Fra magasinet
Noen ganger opptrer kirkelig fellesråd som om de har monopol på gravstell, skriver Nils Saur, daglig leder i Norsk kirkegårdsservice.
Nils Saur beskriver uenighet og følelse av urettferdighet blant de som ønsker å benytte seg av privat gravstell. Foto: privat

I møte med sorgen og utfordringene som følger tapet av våre kjære, blir opprettholdelsen av deres hvilested en avgjørende måte å ære deres minne på. Likevel kan avstand, travle liv eller svekket helse ofte gjøre dette til en krevende oppgave. Dette er hvor private gravstellselskaper, som Norsk Kirkegårdsservice AS, kommer inn og spiller en viktig rolle.

Etter å ha mistet mine egne foreldre, ble jeg konfrontert med utfordringen med å vedlikeholde gravene deres, spesielt med en avstand på over 1000 kilometer. Å stole på venner for hjelp var ikke en bærekraftig løsning, og det ble klart at mange andre stod overfor lignende utfordringer. Denne situasjonen vekket min entreprenørånd, noe som førte til etableringen av Norsk Kirkegårdsservice i 2007.

Målet vårt var klart: å hjelpe familier med å bevare verdigheten til gravsteder gjennom hele året. Vi forstod at lange avstander og hektiske liv kunne hindre mange fra å ta vare på gravstedene slik de ønsket. Derfor tilbød vi nettbaserte abonnement for gravstell som kunne kjøpes gjennom vår nettside, med den praktiske fordelen av automatisk fornyelse hvert år.

Virksomheten vår vokste raskt, og vi etablerte lokale representanter for å utføre gravstell i områdene Trondheim, Telemark/Vestfold og Agder. Responsen var overveldende positiv, og vi fikk betydelig medieoppmerksomhet. Interessant nok var det telefonsamtaler, heller enn nettsiden, som trakk til seg flest nye kunder, da mange ikke var komfortable med teknologi.

Likevel, reisen vår var ikke uten utfordringer. Prisdebatter blusset opp, noen hevdet at våre tjenester var dyrere enn de som ble tilbudt av kirkelige fellesråd. Men her var det en viktig nyansering. Vi var en privat bedrift, mens den lokale gravplassmyndigheten opererer som offentlig myndighet. Prisforskjellen handlet om forskjellen i regelverk og retning.

Det er verdt å merke seg at vi som private næringsdrivende måtte søke godkjenning fra relevante gravplassmyndighet i hver kommune for å kunne drive virksomhet på kirkegårder. Selv om vi ofte fikk tillatelse, men ikke alltid, ble vi rådet til å unngå markedsføring nær kirkegårdene, noe som skapte utfordringer når det gjaldt synlighet og promotering av våre tjenester.

"Valget mellom private og offentlige tjenester handler ikke bare om pris, men om en dyp forståelse av hva det betyr å ære våre kjære."

Det er her vi kommer til den følsomme kjernen av saken. Noen ganger opptrer kirkelige fellesråd som om de har monopol på gravstell. Selv om dette ikke er lovfestet, har de ofte myndigheten til å kontrollere tilgangen til kirkegårdene. Dette har ført til uenigheter og følelser av urettferdighet blant de som ønsker å benytte seg av private tjenester som våre.

Valget mellom private og offentlige tjenester handler ikke bare om pris, men om en dyp forståelse av hva det betyr å ære våre kjære. Hver familie er unik, og deres behov og preferanser bør respekteres. For noen er det å kunne stole på private selskaper som Norsk Kirkegårdsservice en måte å sikre at gravstedene til deres kjære blir ivaretatt på en verdig måte. For andre gir kirkelige fellesråd en følelse av offentlig engasjement og sikkerhet.

Konflikten mellom det private og offentlige aspektet av gravstell minner oss om at dette er mer enn bare en forretningsavgjørelse. Dette handler om følelser, minner og et ønske om å ta farvel på en verdig måte. For hver enkelt av oss, uavhengig av om vi velger privat eller offentlig, handler dette om å kunne følge våre hjerter i siste farvel med våre kjære.

Nils Saur
daglig leder
Norsk kirkegårdsservice

Lignende saker

Tid for etisk refleksjon

Det er på sin plass å takke våre kollegaer i Trondheim for sin gjestfrihet da fagdagene for krematorier ble avholdt mot slutten av 2023. Det er lett å la seg imponere over hvor mange som kan mye om et smalt fagfelt, det er stort engasjement og det er mange som med god grunn kan være stolte av den viktige jobben de gjør.

– Går vi mot en mer sammensatt sektor?

Mye tyder på at gravplassektoren vil endres betydelig i løpet av få år. Det er avgjørende at aktørene i sektoren først og fremst holder blikket på samfunnsoppdraget gravplassloven rammer inn.

Med pacemaker inn i evigheten

Kravet om å fjerne implantater før kremasjon er etisk galt overfor den avdøde og legger bånd på begrensede ressurser i helsevesenet. Nå må krematoriene benytte muligheten til å søke om dispensasjon.

Med bærekraft i fokus

Klima- og miljøtiltak vil være satsingsområder for Gravplassforeningen fremover.

Loven forskjellsbehandler gravplasser nord i landet

Reduserte inntekter fra festeavgift gir oss nord i landet en ekstra økonomisk belastning, skriver kirkevergen i Hemnes.

Lik og kompleksitet

Vi trenger en ny NOU skriver Magne Hustavenes, direktør i gravplassetaten.