#3 - 2023 - Årgang 54

Fagdager i Tromsø – Med livssynsåpenhet på programmet

Den første uke i september samlet gravplassansatte fra hele landet seg til fagdager i Tromsø. Tema for uken var livssynsåpenhet. Journalist Anlov Peter Mathiesen var med som medbragt rapporter, og i denne utgaven kan du lese alt om fagdagene. Pluss litt til. Vi har blant annet fått byforsker Pavel Grabalov til å skrive om multifunksjonelle gravplasser, og Nils Saur fra Norsk kirkegårdsservice sparker i gang debatten om privat kontra offentlig gravstell.

Artikler i denne utgaven

Verdien av å møtes

Gravplassforeningen gjennomførte nylig fagdagene, som er vårt største årlige arrangement. Denne gangen gikk turen til Tromsø og temaet som skulle belyses var livssynsåpenhet.

Gravplassen og livssynsmangfoldet

Hovedordningen i Norge er at gravplassene er offentlige og skal kunne benyttes av alle. Folk skal kunne gravlegges side om side uavhengig av kulturbakgrunn, tro eller livssyn.

Vi trekker et lettelsens sukk

Lokal kirkelig gravplassmyndighet er hovedregel i gravplassloven. Med denne forutsetningen er Kirkemøtets vedtak om status quo i organiseringsspørsmålet det beste som kunne skje gravplassektoren. Vi trekker et lettelsens sukk.

Privat kontra offentlig tilbyder av gravstell

Noen ganger opptrer kirkelig fellesråd som om de har monopol på gravstell, skriver Nils Saur, daglig leder i Norsk kirkegårdsservice.

– Ikke vent på regelverket!

Sissel Bryne Hedland satt fyr på fagdagens første dag. Som gravplassjef i Stavanger mener hun at regelverket er tilpasset kistegravlegging og må fornyes.

Årets beste livssynsåpne seremonirom

Eidanger seremonibygg i Porsgrunn vant prisen for årets beste livssynsåpne seremonirom under Gravplassforeningens fagdager i Tromsø.

– Åpne for absolutt alle

Jørgen Forøy er nestleder i Gravplassforeningen og krematoriums- og gravlundssjef i Tromsø. Hans innlegg den siste dagen hadde navnet «Hvordan kommuniserer vi? – Det livssynsåpne perspektivet.»

Gravplassundersøkelsen

Carsten Furuseth, spesialrådgiver i KA, presenterte både oppløftende og utfordrende tall fra Gravplassundersøkelsen 2023.

Med respekt for avdøde

De fleste kjenner henne som en drivende fagperson gjennom mange år på feltet. Under fagdagene ble de også kjent med en Åse Skrøvset som har sterke meninger om sektoren.

På vegne av alle

Systematisk dialog og skrevne avtaler var blant Inghild Hareide Hansens klare råd når hun endret podiet under Gravplassforeningens fagdager i Tromsø.

Sett utenfra

Hvordan oppfattes gravplassforvaltning fra utsiden? Det var spørsmålet Tromsøs kirkeverge Oddgeir Albertsen ga noen svar på under innlegget «Gravplassforvaltning på vegne av kommunen».

Erindringer fra en spørrende gjest

Som medbragt reporter var det mye kunnskap å hente fra fagdagene. Men jeg sitter først og fremst igjen med et spørsmål: Hvorfor er gravferdsmennesker så gode på å fortelle historier?

Finn frem i tros- og livssynsjungelen

Skal man lykkes med en smidig gjennomføring av gravferder tilrettelagt for ulike tradisjoner er det stor fordel med god kontakt mellom gravplassmyndigheter og lokale tros- og livssynssamfunn.

Multifunksjonelle gravplasser

En forståelse av gravplassen som utelukkende et sted for død og sorg, utfordres av nye måter å minnes den døde på. Hvordan tegne, planlegge og drifte multifunksjonelle gravplasser?

Interne vegar og endringar

På gravplassen skal det vere lett å komme fram for båreprosesjon, besøkande og med teknisk utstyr til alle gravfelt. Kva for standard vegane skal ha er avhengig av bruken og trafikkmengda.

Begynnelsen på slutten for kirkelig gravplassmyndighet?

I begynnelsen av august dro jeg til Trondheim for å overvære Kirkemøtet. Det er første gang på mange år i kirkesjefjobb at jeg var der.

Begrav meg gjerne, men ikke i en gymsal

Virke gravferd arrangerte en samtale om egnede seremonirom til gravferd for alle uavhengig av tro eller livssyn under Arendalsuka i år.