#2 - 2024 - Årgang 55

Nå er det enklere å rekruttere

Artikler i denne utgaven

Redaktøren har ordet

De riktige menneskene - redaktøren har ordet.
Bilde av Georg Mathisen

Gravplassmelding

En gravplassmelding kan romme mange temaer. Noen velger å lage en gravplassmelding kun for å få oversikt over ledig kapasitet. Andre kombinerer den med andre tema som behov for utvidelser, universell utforming eller særskilt tilrettelagte graver.
Bilde av gravplassmeldinger

Han behøver ikke å betale

Noen av våre kunder får fortsatt feilaktig og dårlig behandling.
Kommentar fra Helge Klingberg, Kirkedepartementets kirkegårdsrådgiver fra 1980 til 2012.

Fra fjord til jord - ny daglig leder

Hun kommer med lang erfaring fra kulturvern og interessepolitikk. Kari Anne Flaa er Gravplassforeningens nye daglige leder. Hun vil arbeide for at foreningen skal få statsstøtte.
Bilde av Kari Anne Flaa

Digital opprydning i 32.000 graver

De har digitalisert 32.000 graver. På fagdagene i september skal Sandnes inspirere resten av landet.
Foto av Jenny Antonia Madland og beit Nyfors som presenterer digital opprydning

Husk fagdager i september

Se programmet og meld deg på fagdagene 16. - 18. september. Tema: Miljø, bruk av natur, avfallshåndtering og grønn gravplass.

Betraktning på kirkegården fra en sogneprest

Ute på kirkegården er det ofte sorgtungt og trist når det er begravelse, og det er ikke et sted hvor man ønsker å gjøre blamerende feil. Men perfeksjonisme er en vanskelig livskunst, og noen ganger havner man i utfordringer, forteller fungerende sogneprest i Hemnes, Hans Christian Håland.
Tegning av en mann som knuser ruta på en bil mes presetn står og ser på med foldede hender

Kremasjoner nærmer seg 50 prosent

Les hele kremasjonsstatistikken, kommune for kommune.
Bilde av QR-kode for å lese kremasjonsstatestikk

Pappkiste godkjent – pil kan bli neste

SKU (Standardiseringsutvalget for kister og urner) har godkjent pappkiste til bruk i Norge. Utvalget forventer nå at de får inn søknader om pilkister også.
Bilde av en flettet kiste med blomsteroppsats på

Begynner å bygge krematorium i høst

Rana kommune håper å begynne med grunnarbeidene for nytt krematorium før vinteren kommer.

Studentenes visjon for Moss

Moss kirkegård blir ikke bare sett på som et hvilested for de avdøde, men også som et verdifullt grøntområde som gir liv til byens landskap.
Tegning av siktakse og navnet minnelund

Lettere å finne folk

Gravplassene må konkurrere med mange om de beste folkene. Men nå er mangelen på arbeidskraft blitt langt mindre. – Vi er uerfarne med å rekruttere, men vi har fått det til, sier kirkeverge Per Øyvind Eriksen i Hemnes.
Bilde av Stefan Olsen på gravplassen

Må kutte, og det går ut over stillingene

Når gravplassene må kutte, er det nødt til å gå ut over stillingene. – Det er dét som gir utslag, sier kirkeverge Sigrid Kobro Stensrød i Larvik.
Bilde av Magne Krossøy Heum og Sigrid Kobro Stensrød på gravplassen

Slår fra seg vannkremasjon

Trondheim slår fra seg planene om vannkremasjon. – Vi ville måttet ha et eget renseanlegg, og da blir det mye mer komplisert, forteller kirkeverge Kjell Inge Nordgård.
Bilde av løsning for vannkremasjon

Universelt utformet port

Fra Fagus spørsmålsbank: Om universelt utformet port for inngang til gravplassen.
Logo Fagus

Endring av gravfelt

På gravplassen kan det vere ulike typar gravfelt, til dømes kistegravfelt, urnegravfelt, minnelundar og urneveggar. Storleik, form og plassering av gravfelta utgjer ein stor og viktig del av gravplassen sin karakter. Kva for føringar må ein ta omsyn til, og når er det statsforvaltaren skal ha søknad om endring av gravfelt?
Bilde av Lørenskog kirkegård med oppdelte gravfelt

Avvikler kremasjonsstiftelsen

Norsk kremasjonsstiftelse blir avviklet. Pengene som er igjen, skal gå til formålet i stedet for til administrasjon.
Gammelt sort/hvitt-bilde av et kolumbarium i kjelleren på Solheim krematorium

Styrets hjørne

Viktige grønne lunger - styreleder Johannes Sørhaug har ordet.

Årets kurs og fagdager

Fagdager i 2024 er for alle som jobber med gravplasser praktisk eller administrativt, og andre som er interesserte i gravplassens praktiske, kulturelle og historiske sider. Her får du en oversikt over alle kurs og fagdager i 2024.
Bilde av mange menensker rundt et bord