#4 - 2023 - Årgang 54

Årets siste utgave er her

I dette nummeret kan du blant annet lese sakene: “Fra innsikt til utsikt - Utviklingsplan for Moss kirkegård”, portrett av Espen Brunstad, arbeidsleder på Alfaset krematorium, samt flere artikler fra Park og anleggsmessen 2023.

Artikler i denne utgaven

Nye stemmer og et viktig samfunnsoppdrag

Det er ikke til å stikke under en stol av gjennomsnittsalderen for dem som jobber med gravplass er relativt høy. Misforstå meg rett, erfaring er viktig og skal verdsettes. Men innimellom trenger vi også de nye friske perspektivene på det vi jobber med.

"Fra innsikt til utsikt" - En studentoppgave fra NMBU

Iver Lysfoss Skjeggestad har store visjoner for Moss kirkegård.

Grønn Galla og FAGUS 20 år

Hipp hurra for FAGUS 20 år! Jubilanten ble feiret med Grønn Galla der temaet var gjenbruk og livsløp i grøntanleggsbransjen.

Forberedende klagesaksbehandling

Hva skal gravplassmyndigheten gjøre når det kommer inn en klage? Og når skal klagesaker videresendes videre til statsforvalteren?

Skal skrive doktorgrad om Norges krematorier

Fredrik Berg har tidligere kartlagt Norges gravkapeller. Nå skal han skrive doktorgrad om de norske krematoriene.

Ekstrem batterilader og avanserte robotklippere

Et av de mest vanlige argumentene mot batteridrevne maskiner er at det tar så lang tid å lade batteriene. Men hva om man kan lade batteriene nesten like raskt som man fyller bensin? Det er hva den nye batteriladeren fra Kress kan gjøre.

Bentzen AS på Park- og anleggsmessen

Vi stakk innom standen til Bentzen AS på Park og Anleggsmessen, og der kunne daglig leder Helge Granly fortelle at de hadde to relativt ferske nyheter: De er blitt forhandler av hele sortimentet til Makita, og de er nå forhandler av Paxter.

Sikring av gravminner

Antallet skeive og veltede gravsteiner er økende, noe som både er skjemmende og utgjør en reell fare for ulykker. Slik de fleste gravminnene er montert i dag, vil mange i løpet av noen år begynne å lute, og myndighetene vurderer nå et forslag om at gravminner skal tåle en belastning på 35 kg uten å bli ustabile. Det har Atle Janssen i Gravminnesikring allerede funnet en løsning på.

Hva skjer med digital gravferdsmelding?

For 5 år siden spurte dagens prosjektleder for DGM vår nåværende redaktør om ikke hun i sin 50% stilling i Gravplassforeningen kunne lage et digitalt skjema for gravferdsmelding.

Ikke helt totalt beredt totalberedskap?

Av og til blir det skremmende tydelig hvorfor systematisk, helhetlig beredskapsarbeid er så viktig for samfunnssikkerheten. Når vi må planlegge for mulige hendelser med massedød, hvorfor planlegges det ikke for hvordan vi skal håndtere de døde – for de levendes skyld?

Å følge rørene

Han ble født inn i gravferdsbransjen og elsker tekniske løsninger. Arbeidslederen på Alfaset krematorium fulgte rør for å utvikle seg.

Dødsmaterialer og et kart over Norge

Hvordan hedrer vi de døde i fremtiden? Det var et av temaene på utstillingen Lytt til naturens stemme.

Belysning på gravplasser

Tradisjonelt har det ikke vært belysning inne på gravplassene. Gravferder, besøk og stell har skjedd i dagslys. Skikken med tenning av lys på graver, mer bruk av kirkene til kveldsarrangement og den generelle teknologiske utviklingen, gjør at belysning av internveier og møteplasser er mer aktuelt enn tidligere. Hva er det vi bør tenke på i denne sammenhengen?