#1 - 2023 - Årgang 53

Neste nummer kommer i mars

Første nummer i ny drakt er under utarbeidelse og vil bli utgitt i slutten av mars. Vi skriver om: gjenbruk av gravminner, søppelhåndtering på gravplassen, vesentlig endring av gravplass, litteratur om døden mm.
Se alle utgaver