#2 - 2023 - Årgang 54

En ny måte å tenke gravplass på

En gravplass som våger å være nytenkende og som speiler vår tid, med urbanisering, individualisering og mangfold, er gravplassen i Lørenskog. Som hovedsak i dette bladet har vi latt gravplassjefen i Lørenskog presentere den siste store utvidelsen av gravplassen. Her kombineres gravplass med park- og rekreasjonsområde på en unik måte.

Artikler i denne utgaven

Evig og uforanderlig?

Gravplassen kan synes evig og uforanderlig, men sannheten er at den er i stadig endring.

Å stenge for kistegravlegging

Det er en forutsetning at kister og urner skal brytes ned og at graver kan gjenbrukes.

Vegetasjon på gravplassen

Busker og tre er sentrale element på gravplassen. Ikkje berre dei store praktfulle alleane, men òg frodige enkelttre, lubne buskar og vakre samanplantingar.

Lik og kompleksitet

Vi trenger en ny NOU skriver Magne Hustavenes, direktør i gravplassetaten.

Navneflytting til minnelund og urnevegg

Barne- og familiedepartementet gjorde 23. mars endringer i gravplassforskriftens bestemmelser om navneflytting (ofte kalt
«symbolsk flytting»).

Kompostering av døde i Sverige?

SKKF (Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund) har vært på studiereise til USA for å lære mer om kompostering som alternativ nedbrytningsform.

Loven forskjellsbehandler gravplasser nord i landet

Reduserte inntekter fra festeavgift gir oss nord i landet en ekstra økonomisk belastning, skriver kirkevergen i Hemnes.

Skriften på steinen

Poesi. Visdom. Tro. Ingen tekst sier mer om deg enn gravskriften. Men hva forteller den om samfunnet?

Utvidelsen på gravplassen i Lørenskog

Ellipseformede gravfelt plassert mellom grøntstrukturer og friområder til rekreasjonsbruk representerer en ny måte å tenke gravplass på.

Styrets hjørne: Hvorfor er livssynsåpenhet viktig?

I dag hadde jeg en kar på besøk på kontoret. «Jeg lurte litt på dette med døden, og så er jeg ikke medlem av kirka.» «Velkommen, da har du kommet på rett plass!»

Hele reisen

Hun nyter grå skifervegger og franske filmer om gravferdskonsulenter. Åse Skrøvset jobber for gode begravelser. Men først og fremst kjemper hun for de som mister noen.

Endring i avfallsforskriften

Nå må alle gravplasser kildesortere og levere avfall til gjenvinning. Det nye nasjonale kravet møtes med både innsatsvilje og skepsis hos landets gravplassforvaltninger.

Tallenes tale er klar

Utviklingen i kremasjonsprosenten er mer enn en spennende graf. Den er først og fremst et uttrykk for summen av enkeltinnbyggerens valg og preferanser i møte med egen og næres død.

Velkommen til fagdager i Tromsø

Gravplassforeningens fagdager har livssynsåpenhet som tema og byr på en rekke spennende foredrag og et bredt spekter av foredragsholdere.